PL EN


2016 | 40 | 149-162
Article title

Uczeń gimnazjum: wykreowana tożsamość „pomiędzy”

Content
Title variants
EN
Middle School Students – a Created “In-Between” Identity
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents a part of a study conducted in the middle school in a small town in the Region of Kujawsko-Pomorskie, interviews and drawing projections of students in one class. Analyses concern two categories: perceptions of the middle school as reported by the students and the new quality of the so-called “in-between” identity. This is an identity created by the specific context that simulated adulthood – a school “suspended” between the two worlds of childhood and adulthood.
Year
Issue
40
Pages
149-162
Physical description
Dates
published
2020-12-29
References
 • Bardziejewska M., Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków, [w:] Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A.I. Brzezińska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 • Bauman Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007.
 • Cuprjak M., Gimnazjum jako przestrzeń konstruowania tożsamości upozorowanej, [w:] Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: pop-kulturowe [re]interpretacje, red. A. Gromkowska- Melosik, Z. Melosik, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.
 • Cuprjak M., Doświadczanie codzienności ucznia. Etnografia zaangażowana, Przegląd Badań Edukacyjnych, 2014, 18.
 • Czerka E., Rodzinne uwarunkowania odraczania dorosłości u młodych mężczyzn, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
 • Domalewski J., Mikiewicz P., Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym, IRWiR PAN, Toruń-Warszawa 2004.
 • Konarzewski K., Drugi rok reformy strukturalnej systemu oświaty: Fakty i mity, Raport ISP, Warszawa 2001.
 • Konarzewski K., Gimnazjum po dwóch latach – zamierzenia i wyniki, [w:] Zmiany w systemie oświaty. Wyniki badań empirycznych, ISP, Warszawa 2002.
 • Konarzewski K., Kształcenie i wychowanie w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2002/2003, ISP, Warszawa 2004.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2000.
 • Marcia J., Ego Identity and Object Ralations, [w:] Empirical Perspectives on Object Relations Theory, red. J.M. Masling, R.F. Bornstein, American Psychological Association, Washington 1994.
 • Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura i tożsamość. Migotanie znaczeń, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 • Obuchowska I., Adolescencja, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Orlofsky J.L, Marcia J.E, Lesser I.M., Ego identity status and the intimacy versus isolation crisis of young adulthood, Journal of Personality and Social Psychology, 1973, 27.
 • Szymański J., Edukacyjne problemy współczesności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2016_40_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.