PL EN


2017 | 43 | 165-176
Article title

Praca zawodowa a funkcjonowanie rodziny – analizy i refleksje

Content
Title variants
EN
Professional Work as a Threat to the Functioning of Family – Analysis and Reflections
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article signals the problems of a complex influence that professional work, one of the key values, has over one’s personal life. This issue seems to be the common area of scientific research for both pedagogy and sociology. Based on the EU27 as well as on Polish research results, a thesis has been formulated that professional work may nowadays be a threat to the functioning of the family.
Keywords
PL
family   work   society   family   work   society  
EN
family   work   society  
Year
Issue
43
Pages
165-176
Physical description
Dates
published
2017-03-15
Contributors
References
 • Anderson R., Dubois H., Leončikas T., Sándo E., Third European Quality of Life Survey Quality of life in Europe: Impacts of the crisis, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012.
 • CBOS, Komunikat z badań nr BS/28/2013 Kobieta pracująca, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa marzec 2013.
 • CBOS, Komunikat z badań nr BS/32/2013 Społeczne oceny alternatywy życia małżeńskiego, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa marzec 2013.
 • CBOS, Komunikat z badań BS 111/2013 Wartości i normy, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa sierpień 2013.
 • Clutterbuck D., Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Czapiński J., Ekonomia szczęścia i psychologia bogactwa, NAUKA, 2012, 1.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2013.
 • Greenhaus H.J., Collins M.K., Shaw D.J., The relation between work-family balance and quality of life Journal of Vocational Behaviour, 2003, 63.
 • Halman L., Sieben I., van Zundert M., Atlas of European Values: Trends and Traditions at the turn of the Century, Brill, Leiden, the Netherlands, 2011.
 • Holden R., Inteligencja sukcesu, Amber, Warszawa 2004.
 • Eurofound, http://www.eurofound.europa.eu/surveys/data-visualisation/european-quality-of-life-survey-2012 [dostęp: 29.11.2015].
 • King L.A., Eells J.E., Burton Ch.M., Pojęcie dobrego życia – w ujęciu wąskim i szerokim, [w:] Psychologia pozytywna w praktyce, red. P.A. Linley, S. Joseph, PWN, Warszawa 2007.
 • Kotowska I.E., Jaka polityka wspierająca decyzje rodzicielskie jest w Polsce potrzebna, [w:] Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna – raport tematyczny, red. I.E. Kotowska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014.
 • Lewiatan, Czas na kobiety. Superwoman na rynku pracy, Konfederacja Lewiatan, Warszawa 2014.
 • Młynarska M., Zamierzenia prokreacyjne Polaków i ich zróżnicowanie według cech demograficz-nych i ekonomicznych respondentów, [w:] Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna – raport tematyczny, red. I.E. Kotowska, Ministerstwo Pra-cy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014.
 • Moreno-Jimenez B., Mayo M., Sanz-Vergel A.I., Geurts S., Rodrlguez-Muńoz A., Garros E., Effects of Work – Family Conflict on Employee's Well-Being: The Moderating Role of Re-covery Experiences, IE Business School Working Paper C08-119-I 01-04-2008, źródło: http://latienda.ie.edu/working_papers_economia/WP08-23.pdf [dostęp: 29.11. 2015].
 • Myers D.G., Związki z ludźmi a dobre życie: szukanie równowagi między interesem jednostki i wspólnoty w polityce społecznej, [w:] Psychologia pozytywna w praktyce, red. P.A. Linley, S. Joseph, PWN, Warszawa 2007.
 • Orzeszek A., Miejsce rodziny i pracy w planach życiowych kobiet. Studium empiryczne, [w:] Rodzina polska. Wybrane aspekty funkcjonowania, red. M. Szyszka, Elpil, Lublin 2013.
 • Styrc M., Bariery rodzicielstwa w percepcji Polaków, [w:] Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna – raport tematyczny, red. I.E. Kotowska, Minister-stwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014.
 • Sztumski W., Turboświat, pułapka przyspieszenia i ekologia czasu, [w:] Czas w życiu człowieka, red. K. Popiołek, A. Chudzicka-Czupała, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Ka-towice 2010. Tischner J. ks., Idąc przez puste błonia, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków 2005.
 • TNS, Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom?, Warszawa lipiec 2014
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2017_43_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.