PL EN


2017 | 44 | 247-264
Article title

Ograniczone przestrzenie i próby ich poszerzania u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Włączanie w aktywność społeczną nieletnich przejawiających problemy adaptacyjne

Content
Title variants
EN
Limited Spaces and Attempts of Their Extension Among Children with Special Educational Needs. Social Participation of Young People Educationally Neglected and Criminally Demoralized
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The problem of the educational needs of students in educational and rehabilitation institutions and the relationship between social maladjustment and school failures is an important theoretical and practical issue. For a long time, the Polish system of education of children and youth has been subjected to criticism. It has been claimed that the curriculum is intended for talented individuals, who usually receive additional support, for example in the form of participation in extracurricular activities or support offered directly from their parents. The maladjusted students in educational and rehabilitation institutions are far worse off. Their school failures, learning difficulties,as well as behavior at variance with acceptable social norms, lack of parents’ interest, upbringing in pathological or dysfunctional family or even conflictwith the law are the accumulation of specificfactors and needs to be met. The professional way of working with this type of youth therefore requires comprehensive studies, which on the one hand offset educational deficitsand on the other hand focus on rehabilitation interactions. The anticipated effect of this kind of holistic approach is the active social participation of a juvenile following a change in behavior (refraining from deviant behavior) and an explicit willingness to develop a specific competence aiming at life stabilization
Year
Issue
44
Pages
247-264
Physical description
Dates
published
2020-11-14
Contributors
References
 • Dąbrowska A., Innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne. Autorski model pracy edukacyjno--wychowawczej z nieletnimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 • Dąbrowska A, Innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne (IOR) – autorski model wsparcia dla nieletnich, Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 2015, 3(28).
 • Giza T., Dąbrowska A., Potrzeby edukacyjne młodzieży niedostosowanej społecznie oraz ich zaspokajanie – na podstawie edukacyjno-wychowawczego modelu pracy z nieletnimi, Przegląd
 • Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 2016, 2(31).
 • Goffman E., Instytucje totalne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011.
 • Hinde R., Stevenson-Hinde J., Związki interpersonalne a rozwój dziecka, [w:] Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów, red. A. Brzezińska, G. Lutomski, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań
 • ---
 • John-Borys M. (red.), Pomoc dzieciom zagrożonym patologią środowiska rodzinnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997.
 • Kasperek-Golimowska E., Rola szkolnej edukacji zdrowotnej w kształtowaniu postaw aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu społecznym, [w:] Wymiary społecznego uczestnictwa w życiu. Między dzieciństwem a dorosłością, red. H. Krauze-Sikorska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.
 • Klus-Stańska D., Kruk J., Tworzenie warunków dla rozwojowej zmiany poznawczej i konstruowania wiedzy przez dziecko, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, red. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M., Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Konopczyński M., Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.
 • Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Misiorna E. (red.), Aktywne uczestnictwo dziecka w kreowaniu rzeczywistości szkolnej, [w:] Wymiary społecznego uczestnictwa w życiu. Między dzieciństwem a dorosłością, red. H. Krauze-
 • Sikorska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.
 • Modrzewski J., Socjalizacja i uczestnictwo społeczne. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.
 • Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2005.
 • Schaffer H.R., Społeczny kontekst rozwoju psychobiologicznego, [w:] Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów, red. A. Brzezińska, G. Lutomski, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1994.
 • Schaffer H.R., Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 • Staniaszek M., Kubiak D., Instytucjonalny system resocjalizacji nieletnich w Polsce, [w:] Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Perspektywa pedagogiczna, red. J.E. Kowalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2017_44_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.