PL EN


2017 | 45 | 185-209
Article title

Roszczeniowość vs ugodowość. Postawy rodzicielskie w środowiskach szkolnych z perspektywy teorii reprodukcji społeczno-kulturowej Pierre’a Bourdieu

Content
Title variants
EN
A Demanding Attitude vs. a Con-ciliatory Attitude. Parental Actions and Engagement in School Environments from the Perspective of Pierre Bourdieu’s Socio-Cultural Reproduction Theory
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
  School is a unique environment of social interactions. It generates the variety of attitudes and behaviours. This paper demonstrates differences in the attitudes towards school of parents, according to their social status. The research study emphasises that social class is one of the key determinants of ways in which parents participate in their children’s education process. Likewise, it shows that educational aspirations of a certain group of parents, as well as their vision of what education should look like vary and make up specific‘class patterns’ of parental participation in education. This qualitative rese-arch clarifiesthat most parents from advantaged social background have a clear vision on education as well as expectations towards school. They are therefore more likely to demand and complain. On the contrary, parents from a lower social class tend to be conciliatory, unquestionably trusting the school institution.
Year
Issue
45
Pages
185-209
Physical description
Dates
published
2017-09-15
Contributors
References
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, przekł. A. Betlejewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przekł. P. Biłos, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Bourdieu P., Passeron J.-C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, przekł. E. Zamojska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992.
 • Bourdieu P., Wacquant L.J.D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, przekł. A. Sawisz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
 • Clark J., Social justice, education and schooling: some philosophical issues, British Journal Studies, 2006, 54(3).
 • Cylkowska-Nowak M., Refleksja teoretyczna nad problemem równości – analiza wybranych koncepcji, [w:] Idee-Diagnozy-Nadzieje. Szkoła polska a idee równości, red. A. Męczkowska--Christians, P. Mikiewicz, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2009.
 • Długosz P., Społeczne skutki zmian systemu edukacji, [w:] Zawirowania systemu edukacyjnego, red. M. Zahorska, Wydawnictwa UW, Warszawa 2012.
 • Gdula M., Sadura P., Style życia i porządek klasowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 • Giddens A., Constitution of Society, University of California Press, Berkeley 1984.
 • Giddens A., Socjologia, przekł. A. Kubikowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2000.
 • Klebaniuk J. (red.), Fenomen nierówności społecznych, Wydawnictwo Eneteia, Warszawa 2007.
 • Kwieciński Z., Wolność czy równość w edukacji? [w:] Idee-Diagnozy-Nadzieje. Szkoła polska a idee równości, red. A. Męczkowska-Christians, P. Mikiewicz, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2009.
 • Merton R.K., Teoria Socjologiczna i Struktura Społeczna, PWN, Warszawa 1982.
 • Męczkowska-Christians A., Mikiewicz P. (red.), Idee-Diagnozy-Nadzieje. Szkoła polska a idee równości, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2009.
 • Mikiewicz P., Społeczne światy szkół średnich. Od trajektorii marginesu do trajektorii elit, przekł. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2005.
 • Mikiewicz P., Selekcja i segmentacja społeczna jako immanentna funkcja systemu edukacji, [w:] Fenomen nierówności społecznych, red. J. Klebaniuk, Wydawnictwo Eneteia, Warszawa 2007.
 • Roberts H., Listening to Children: and Hearing Them, [w:] Research with Children, red. P. Christensen, A. James, Routledge, New York 2000.
 • Sorokin P., Ruchliwość społeczna, przekł. J. Słomczyńska, Wydawnictwo PAN, Warszawa 1968.
 • Szkudlarek T., Edukacja i konstruowanie społecznych nierówności, [w:] Fenomen nierówności społecznych, red. J. Klebaniuk, Wydawnictwo Eneteia, Warszawa 2007.
 • Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, przekł. B. Bińko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2017_45_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.