PL EN


2017 | 45 | 311-328
Article title

Kompetencje komunikacyjne nauczycieli

Content
Title variants
EN
Teachers’ Communicative Competences
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the problem of teachers’ communicative competences and presents it from both the theoretical and empirical perspective. The first part of the article helps understand the communication process and defines teachers’ communicative styles at school and barriers for pedagogical communication. The second part presents the results of diagnostic research on selected teachers’ communicative competences. The research problems included: How do teachers understand the communication process at school, and what are the factors determining its level? What communicative styles do teachers use? What are the barriers in communication between teachers and students? The article concludes with remarks and postulates.
Year
Issue
45
Pages
311-328
Physical description
Dates
published
2017-09-15
Contributors
References
 • Bocheńska-Włostowska K., Akademia umiejętności interpersonalnych. 20 spotkań z komunikacją, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
 • Czerepaniak-Walczak M., Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczycieli, Wydawnictwo Edytor, Toruń 1997.
 • Czerepaniak-Walczak M., Kompetencja: słowo kluczowe czy „wytrych” w edukacji, Neodidagmata, XXIV, Poznań 1999.
 • Davis M.H., Empatia. O umiejętności współodczuwania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 1999.
 • Dawid J.W., O duszy nauczycielstwa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002.
 • Dylak S., Zawodowe kompetencje nauczyciela, [w:] Edukacja. Technologia kształcenia. Media, red. K. Denek, F. Januszkiewicz, W. Strykowski, Polski Dom Wydawniczy Ławica, Poznań 1993.
 • Dziewiecki M., Komunikacja wychowawcza, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004.
 • Gołębniak B., Nauczanie i uczenie się w klasie, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Gordon T., Wychowanie bez porażek w szkole, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2007.
 • Grzesiuk L., Style komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1979.
 • Grzesiuk L., Trzebińska E., Jak ludzie porozumiewają się, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1978.
 • Kozyra B., Komunikacja bez barier, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2008.
 • Król-Fijewska M., Stanowczo, łagodnie, bez lęku, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2012.
 • Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2. red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • MacKenzie R.J., Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
 • Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001.
 • Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2017_45_21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.