PL EN


2018 | 50 | 151-158
Article title

Zapomniane uczone Uniwersytetu Poznańskiego: doc. dr hab. Wisława Knapowska – nauczycielka i historyczka (7.06.1889-8.05.1956)

Content
Title variants
EN
Forgotten Female Scholars of Poznań University – Prof. Wisława Knapowska – Teacher and Historian (7.06.1889-8.05.1956)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The text introduces the figure of Wisława Knapowska, one of the first independent scholars of Poznań University, a researcher and teacher of the best schools in the interwar period. It shows her path to academic independence and the many barriers she encountered in her life. The text is part of the socalled herstory, asking for the past and history of women’s narratives.
Year
Issue
50
Pages
151-158
Physical description
Dates
published
2018-12-15
Contributors
References
 • Źródła archiwalne
 • Spuścizna W. Knapowskiej, Archiwum PAN, Oddział w Poznaniu, sygn. P-III-2.
 • Wisława Knapowska, Archiwum UAM, sygn. 82/186.
 • Źródła drukowane
 • Poczet członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1857-2007. Źródła do Dziejów Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, pod red. A. Pihan-Kijasowej, Poznań 2008.
 • Uniwersytet Poznański w pierwszych latach swego istnienia (1919, 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1922-23): za rektoratu Heljodora Święcickiego. Księga pamiątkowa, red. A. Wrzosek, Poznań 1924.
 • Słowniki
 • Knapowska Wisława, [w:] Słownik historyków polskich, Warszawa 1994.
 • Zubalowa H., Knapowska Wisława, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XIII, Wrocław – Warszawa – Kraków 1967-1968.
 • Opracowania
 • Alma Mater Posnaniensis. W 80 rocznicę utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu, red. P. Hauser, T. Jasiński, J. Topolski, Poznań 1999.
 • Czajecka B., „Z domu w szeroki świat”. Droga kobiet do niezależności w zaborze austriackim w latach 1890-1914, Kraków 1990.
 • Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: 1919-1969, red. Z. Grot, Poznań 1972.
 • D. Mazurczak, Kobiety na Uniwersytecie Poznańskim w okresie międzywojennym, [w:] Alma Mater Posnaniensis, s. 166.
 • Jakś-Ivanovska M., Profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939. Portret demograficzno-społeczny, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 2016, LXXVI.
 • Klanowski T., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1945-1964, Poznań 1965.
 • Kolbuszewska J., Kobiety w akademii. Droga do samodzielności naukowej polskich historyczek w XX stuleciu, [w:] Kobiety niepokorne. Reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki. Herstorie, red. I. Desperak, I. Kuźma, Łódź 2017.
 • Labuda G., Uniwersytet Poznański w latach 1919-1969, Poznań 1969.
 • Mania E., Kobiety w powojennej historii Uniwersytetu Poznańskiego, Kronika Miasta Poznania. Poznanianki, 2011, 1.
 • Mazurczak D., Kariery akademickie kobiet w Polsce międzywojennej – Uniwersytet Poznański, [w:] Kobieta i kultura: kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim: zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1996.
 • Miśkiewicz B., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1919-1989, Poznań 1989.
 • Miśkiewicz B., Uniwersytet Poznański: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Poznań 1972.
 • Nauka w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość. Studia i materiały, red. G. Labuda, Poznań 1973.
 • Tylińska E., Drogi do kariery akademickiej kobiet na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2003, 3-4.
 • Zjazd Dąbrowczański. Listopad 2005. 175 rocznica istnienia szkoły, Poznań 2005.
 • Źródła internetowe
 • https://kolektywbibianny.wordpress.com/2012/10/02/towarzystwo-warta/[30.08.2018]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2018_50_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.