PL EN


2018 | 50 | 289-306
Article title

Osoba nauczyciela wobec patologii w przestrzeni edukacyjnej

Content
Title variants
EN
Teacher vs Educational Disfunction
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In modern education, a personal attitude towards a teacher defines their mission in education. Equally important is an understanding of one’s subjectivity as a human being and the importance of others in life-long learning, more widely perceived as the growth of humanity. The role of teachers and their educational mission are faced with a number of dynamic dysfunctions, which effectively challenge their ability of achieving teaching career goals, especially through the prism of leadership within education.
Year
Issue
50
Pages
289-306
Physical description
Dates
published
2020-12-26
Contributors
References
 • Dąbrowska-Bąk M., Przemoc w szkole: analiza wychowania opresyjnego, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1995.
 • Dudzikowa M., O trudnej sztuce tworzenia samego siebie, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1985.
 • Dyka F., Osobowość nauczyciela wychowawcy, Edukacja i Dialog, 1999, 3.
 • Gauzy-Steinke H., Relacje nauczyciel – uczeń a norma wzajemności, Auxilium Sociale Novum, 2008, 1-2.
 • Gurycka A., Błąd w wychowaniu, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozw%C3%B3j_moralny, [dostęp: 27.11.2018].
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozw%C3%B3j_moralny, [dostęp: 27.11.2018].
 • http://www.slownik-online.pl/kopalinski, [dostęp: 27.11.2018].
 • Izdebska H., Błędy wychowawcze, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Warszawa 1997.
 • Jochan S., Zjawiska agresji i przemocy w klasach IV – VI szkoły podstawowej, praca magisterska (promotor: prof. UAM dr hab. Mirosław J. Śmiałek), WPA UAM, Kalisz 2009.
 • Kołakowski L., Mini wykłady o maxi sprawach, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.
 • Kruszko K., Między uczniem a nauczycielem, Życie Szkoły, 2006, 1.
 • Krzywosz-Rynkiewicz B., Ocena szkolna a kształtowanie kompetencji zawodowych, [w:] Nauczyciel i uczeń w przestrzeniach szkoły, red. M. Nowicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.
 • Lubowiecka J., Wielowymiarowe konteksty zawodowej roli nauczyciela, [w:] Nauczyciel i uczeń w przestrzeniach szkoły, red. M. Nowicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.
 • Ludwiczyński A., Wdrażanie ocen pracowniczych, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Marek Z. SJ, Pedagogika towarzyszenia, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2017.
 • Maruszewski T., Psychologia poznania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 • Mikiewicz P., Nauczyciel jako istotny aktor społecznego świata szkoły [w:] Nauczyciel: misja czy zawód? Społeczne i profesjonalne aspekty ról, red. P. Rudnicki, B. Kutrowska, M. Nowak-Dziemianowicz, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008.
 • Obuchowska J., Dynamika nerwic. Psychologiczne aspekty zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.
 • Obuchowska J., Lęk szkolny, [w] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Warszawa 1993.
 • Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, cz. II, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Raport programu społecznego „Szkoła bez przemocy. Raport roczny 2009, http://www.szkolabezprzemocy.pl/pliki/176-raport-roczny-2009.pdf, [dostęp: 27.11.2018].
 • Szurzykiewicz J., Agresja i przemoc w szkole, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, cz. II, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Wysocka E., Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2018_50_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.