PL EN


2018 | 50 | 399-411
Article title

Folklor w edukacji muzycznej – metoda projektów

Content
Title variants
EN
Folklore in Music Education – a Project Method
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In times of prevailing mass pop-culture there is almost no space for traditions and customs connected with folklore. Educationalists and music teachers continue to pursue progressive methods demonstrating the artistic values of folklore. Project-based learning is a method which can be the beginning of forming an attitude of respect and cultivation of national heritage. This method may not only can develop social abilities, teach self-reliance and organization, but also create an opportunity to find interest even among most difficult problematic issues. A recent project ‘Muzyczna Kawaleriada z Uśmiechem – Regiony kulturowe Polski’ has already created a possibility for researching if the above method can be applied for musical education for grades 4-6. Folk culture, especially songs and dances, has become a subject of observation for teachers and at the same time an evaluation for students. A questionnaire was used for that purpose. All three stages of the project, preparation, realization and presentation as well as the results of conducted research show that project-based learning is an attractive and effective method of music education. Certain values of the beauty of Polish folk songs and dances are also indicated.
Year
Issue
50
Pages
399-411
Physical description
Dates
published
2020-12-26
Contributors
References
 • Bielawski L., Mioduchowska A., Polska pieśń i muzyka ludowa, t. 2 – Kaszuby. Część III – Pieśni powszechne i zawodowe, Warszawa 1998.
 • Dąbrowska G., Tańcujże dobrze, Warszawa 1991.
 • Dylak S., Barabasz G., Hejwosz-Gromkowska D., Metoda projektów w edukacji ponadpodstawowej (na przykładzie przedmiotów przyrodniczych), Poznań 2014.
 • Gołębniak B.D., Uczenie metodą projektów, Warszawa 2002. http://www.kolberg2014.org.pl/pl/2014/idea
 • Kilpatrick W.H., The Project Method, Teachers College Record, 1918, XIX, 4.
 • Kodaly Z., Pieśń ludowa w wychowaniu muzycznym, [w:] Zoltan Kodaly o edukacji muzycznej. Pisma wybrane, red. M. Jankowska, Warszawa 2002.
 • Krajcik J.S., Blumenfeld P.C., Project – based learning, [w:] Cambridge handbook of learning sciences, red. K. Sawyer, Cambridge 2006.
 • Lipska E., Przychodzińska M., Drogi do muzyki, Warszawa 1999.
 • Mikina A., Zając B., Metoda projektów w gimnazjum, Warszawa 2002.
 • Mikina A., Zając B., Jak wdrażać metodę projektów? Poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej, Kraków 2004.
 • Potocka B., Nowak L., Projekty edukacyjne, Kielce 2002.
 • Przychodzińska-Kaciczak M., Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje – współczesność, Warszawa 1979.
 • Szymański M.S., Wokół metody projektów Karla Freya, Kwartalnik Pedagogiczny, 1993, 3/4.
 • Szymański M.S., Rozprawa o metodzie (projektów), [w:] Pedagogika w pokoju nauczycielskim, red. K. Kruszewski, Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2018_50_26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.