PL EN


2018 | 50 | 453-462
Article title

A Child from an Alcoholic Family in a School Environment

Authors
Content
Title variants
PL
Dziecko z rodziny alkoholików w środowisku szkolnym
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
The article concerns the child from an alcoholic family in a pre-school environment. The author presents a theoretical introduction on definitions important for understanding the subject, then addresses the subject of social pathology as a factor disturbing the durability of the family system. The topic of social roles in the alcoholic family and their impact on the child’s socialization process continue to arouse interest. Another issue raised in the article is the topic of co-dependence, starting from the general definition and understanding of the concept and ending with the impact of this phenomenon on the child’s functioning. The issue analyzed and reflected is as follows: a child from an alcoholic family as a student – in particular in relationships with teachers and peers. The author reflected moreover on the possible difficulties a child in a pathological family may encounter in the school environment, as well as on suggested practical solutions and a support network that may help the individual and its immediate environment to fight against difficulties and to motivate change. The article has an introduction and ending, which aptly sums up the issues dealt with.
Year
Issue
50
Pages
453-462
Physical description
Dates
published
2020-12-26
Contributors
author
References
 • Cierpiałkowska L., Alkoholizm. Małżeństwa w procesie zdrowienia, Poznań 1997.
 • Cierpiałkowska L., Alkoholizm. Przyczyny – Leczenie – Profilaktyka, Poznań 2000.
 • Cierpiałkowska L., Oblicza współczesnych uzależnień, Poznań 2006.
 • Dudek E., Dziecko z rodziny alkoholowej w szkolne, http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=3962.
 • Dutkiewicz J., Pedagog szkolny – czyli kto?, www.zsos6gliwice.edu.pl/download/.../ped_cz_kto.doc.
 • Dziewiecki M. (Ed.), Nowe przesłanie nadziei, Warszawa 2000.
 • Kostanecka M., Sytuacja szkolna dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, Warszawa 1986.
 • Lipka M., Zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży, Warszawa 1977.
 • Ludwiczak M., Alkoholizm rodziców a sytuacja społeczna dzieci, in: http://www.poradnikpr.info/?page=nowosc&arti_id=4168&paged=43.
 • Margasiński A., Współuzależnienie i syndrom DDA w kontekście teorii systemów rodzinnych Bowena, [in:] Leczenie alkoholików i członków ich rodzin, Ed. K. Gąsior, J. Chodkiewicz, Kielce 2010.
 • Mellibruda J., Sobolewska Z., Koncepcja i terapia współuzależnienia, Alkoholizm i Narkomania, 1997, 3, 28.
 • Migała P., Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań, Józefów 2011.
 • Nowak A., Rola wychowawcy w edukacji uczniów – referat, Konin 2003.
 • Ochmański M., Losy młodzieży z rodzin alkoholicznych i jej charakterystyka psychospołeczna, Ciechanów 1987.
 • Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 1990.
 • Okońska-Walkowicz A., Nauczyciel wychowawcą, http://www.nw.sto.org.pl/down/Anna_Okonska_Walkowicz-Nauczyciel_wychowawca.pdf.
 • Podgórecki A. (Ed.), Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1976.
 • Ptaszyński Z., Wróblewska H., Patologia wśród dzieci i młodzieży, Warszawa 1998.
 • Robinson B. E., Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików, Warszawa 2008.
 • Ryś M., Role pełnione w rodzinach z problemem alkoholowym a poczucie własnej wartości i relacje interpersonalne z najbliższymi u Dorosłych Dzieci Alkoholików, in: www.stowarzyszeniefidsetratio.pl/Presentations0/08-2011-4.pdf.
 • Strelau J.(Ed.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk 2000.
 • Szczepański M., Polska młodzież: między normą a patologią społeczną. Próba socjologicznego portretu zjawisk patologicznych, [in:] Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Eds. H. Machel, K. Wszeborowski, Gdańsk 1999.
 • Szczepkowska M., Wpływ alkoholizmu rodziców na sytuację szkolną dziecka, in: https://www.4lomza.pl/index.php?wiad=5390.
 • Sztajner A., Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym, Warszawa 1994.
 • Sztander W., Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, Warszawa 2006.
 • Woronowicz B., Bez tajemnic o uzależnieniu i ich leczeniu, Warszawa 2001.
 • Woydyłło E., Aby wybaczyć. Poradnik dla rodzin alkoholików, Warszawa 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2018_50_30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.