PL EN


2018 | 51 | 211-226
Article title

Podstawowe zagadnienia polskiej pedagogiki społecznej u progu procesu dyscyplinaryzacji

Content
Title variants
EN
Basic Issues of Polish Social Pedagogy at the Beginning of the Disciplinary Process
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the basic issues of social pedagogy presented by Helena Radlińska in 1908 during a meeting at the Krakow Circle of Teachers of Higher Schools in Krakow. In her talk, she presented issues of education and social development in a wider historical background. She made reference to international and national experiences. In the conclusion of her speech, she called for the dissemination and socialization of upbringing and social assistance for the poorest social groups.
Year
Issue
51
Pages
211-226
Physical description
Dates
published
2018-12-15
Contributors
References
  • Davies N., Boże igrzysko. Historia Polski, przekł. E. Tabakowska, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków 1992.
  • Orsza H. (Radlińska), Dzieje społeczne Polski, Towarzystwo Wydawnicze Ignis, Warszawa 1921.
  • Radlińska H., Z zagadnień pedagogiki społecznej (maszynopis), 1908.
  • Radlińska H., Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej, Nasza Księgarnia, Warszawa 1935.
  • Radlińska H., Nasz udział w budowaniu nowego życia, Zakłady Drukarskie Wacława Piekarniaka, Warszawa 1937.
  • Radlińska H., Pedagogika społeczna, Ossolineum, Wrocław 1961.
  • Radlińska H., Zagadnienia bibliotekarstwa i czytelnictwa, Ossolineum, Wrocław 1961.
  • Radlińska H., Z dziejów pracy społecznej i oświatowej, Ossolineum, Wrocław 1964.
  • Radlińska H., Oświata i kultura wsi polskiej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1979.
  • Strumińska J. (H. Radlińska), Posiew wolności: listy Joasi Strumińskiej z etapów i zesłania, Zakład Graficzny „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1935.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2018_51_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.