PL EN


2018 | 51 | 309-316
Article title

O potrzebie wspomagania rozwoju małego dziecka. Wyzwania dla praktyki pedagogicznej

Authors
Content
Title variants
EN
The Need to Support the Development of a Small Child. Challenges for Pedagogical Practice
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of the article is the concept of supporting the development of a small child, as this action, which taken by significant people, can significantly contribute to the optimization of development. The article consists of three main issues. In the first of them, the concept of development support will be subject to the characteristics. Subsequently, selected results of own research will be presented, and ultimately the author will attempt to indicate specific implications for pedagogical practice related to the topic being undertaken.
Year
Issue
51
Pages
309-316
Physical description
Dates
published
2018-12-15
Contributors
References
  • Garbula-Orzechowska J., Kowalik-Olubińska J., Od wizerunku uniwersalnego dzieciństwa do uznania jego różnorodności, [w:] Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy otwarcia, red. D. Klus-Stańska, D. Bronk, A. Malenda, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2011.
  • Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000.
  • Kaja B.M., Psychologia wspomagania rozwoju. Zrozumieć świat życia człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010.
  • Kielar-Turska M., Białecka-Pikul M., Wczesne dzieciństwo, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  • Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  • Obuchowska I., Wokół „wspomagania rozwoju” – poszukiwanie terminologicznej jasności, Rewalidacja, 2003, 2.
  • Piszczek M., Ocena funkcjonowania dziecka i zasady prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, [w:] Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole, red. T. Serafin, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2005.
  • Vico G., Nauka Nowa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966.
  • Winiarski M., Rodzina – szkoła – środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2000.
  • Wojtkiewicz D., Wspieranie rozwoju dziecka w perspektywie rodziców, [w:] Dziecko i dzieciństwo. Wybrane konteksty badań, red. M. Nawrot-Borowska, D. Zając, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2018_51_18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.