PL EN


2018 | 51 | 345-358
Article title

Fałszywa alternatywa, czyli meandry edukacji niesegregacyjnej

Authors
Content
Title variants
EN
False Alternative, or the Meanders of Non-Segregative Education
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper is a voice in the discussion on mutual relations between special and non-segregative education. The aim of the author, professionally connected with special needs education, is to include in this discussion certain aspects and contexts till now present in a negligible extent and to show a perspective that is rarely encountered by researchers analyzing the issue, which can enrich and supplement the research process with significant elements.
Year
Issue
51
Pages
345-358
Physical description
Dates
published
2018-12-15
Contributors
author
References
 • Apanel D., Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób z niepełnosprawnością w Polsce w latach 1989-2014, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2017.
 • Baczała D., Bąbka J., Nowicka A., Nauczyciele wobec edukacji inkluzyjnej uczniów z niepełnosprawnością w Polsce (tekst niepublikowany).
 • Bąbka J., Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych; założenia i rzeczywistość, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001.
 • Bąbka J., Edukacja osób z niepełnosprawnością w systemie niesegregacyjnym – wykluczające czy dopełniające się formy kształcenia, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 2015, 11.
 • Budajczak M., Edukacja domowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 • Deutsch Smith D., Pedagogika specjalna; Podręcznik akademicki, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Fetzki T., Communauté de l’Arche – wzór hostelu dla dorosłych niepełnosprawnych umysłowo niezdolnych do samodzielnej egzystencji (z doświadczeń wolontariusza), Łużyckie Zeszyty Naukowe, 2008, 4.
 • Głażewski M., Razem, chociaż osobno? [w:] Razem czy osobno? Współczesne mity, klisze i szablony edukacyjne, red. B. Muchacka, M. Głażewski, B. Pawlak, A. Litawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017.
 • Gołubiew M., Krause A., Szkolnictwo specjalne – krajobraz po reformie, [w:] Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, red. Z. JaniszewskaNieścioruk, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
 • Grzegorzewska M., Znaczenie psycho-pedagogiki dziecka anormalnego w studiach nauczyciela, Ruch Pedagogiczny, 1921, 1-5.
 • Janiszewska-Nieścioruk Z. (red.), Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
 • Muchacka B., Głażewski M., Pawlak B., Litawa A. (red.), Razem czy osobno? Współczesne mity, klisze i szablony edukacyjne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017.
 • Parys K., Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych, [w:] Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, red. Z. Janiszewska-Nieścioruk, Oficyna ydawnicza Impuls, Kraków 2007.
 • Rudek I., Od niechęci do akceptacji O wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
 • Szkolak-Stępień A., Profil nauczyciela edukacji włączającej, [w:] Razem czy osobno? Współczesne mity, klisze i szablony edukacyjne, red. B. Muchacka, M. Głażewski, B. Pawlak, A. Litawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017.
 • Szumski G., Wokół edukacji włączającej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2010.
 • Twardowski A., Dylematy integracyjnego kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, [w:] Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, red. Z. Janiszewska-Nieścioruk, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2018_51_20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.