PL EN


2018 | 51 | 359-372
Article title

Wróg dla syna, matka dla wnuka – caryca Katarzyna II i jej relacje z synem i wnukiem

Content
Title variants
EN
Enemy for her Son, Mother for her Grandson – Empress Catherine II and her Relations with Son and Grandson
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article is about Russian Empress Catherine the Great, her relations with her son Paul and grandson Alexander and role that she played in their upbringings. When Paul, Catherine’s only legal son was born, he was taken from her by Empress Elizabeth. That – and the fact, that Paul blamed Catherine for the death of his father – resulted in the fact, that they never develops proper, familial relation. On the other hand, Catherine was very active and affectionate grandmother, primarily for her oldest grandson, Alexander. She wanted to raise him to become ideal enlightened monarch. She took care of his education and even wrote fairy tales for him herself. Paul hated mother with bitter passion. Alexander loved her, but her influence shaped also his negative features. Catherine had undoubtedly great impact on both her son’s and grandson’s lives, but in the first case – impact was definitely negative and in second case – only arguably positive.
Year
Issue
51
Pages
359-372
Physical description
Dates
published
2018-12-15
Contributors
References
 • Źródła
 • Felica, G.R. Dzierżawin, http://www.ifw.filg.uj.edu.pl/documents/1717115/135892561/Gawriił+Romanowicz+-Dierżawin.pdf/8059a3b9-b04e-4158-a011-158d8ca5e41e, [dostęp: 28.02.2019].
 • Pamiętniki cesarzowej Katarzyny II jej własną ręką spisane, przekł. E. Derelkowska, Poznań 2018.
 • Бабушкина азбука великому князю Александру Павловичу (http://dlib.rsl.ru/viewer/01005436372#?page=6), [dostęp: 12.02.2019].
 • Bajki carycy Katarzyny II dla wnuków i inne utwory baśniowe pisarzy rosyjskich XVIII wieku, Wrocław 2007.
 • Opracowania
 • Андреев А.Ю., Воспитание Великих Князей Александра и Константина Павловичей глазами Ф.-С. Лагарпа, file:///C:/Users/e13/Downloads/1396352146.10andreev. pdf [dostęp: 28.02.2019].
 • Andrusiewicz A., Katarzyna Wielka. Prawda i mit, Warszawa 2012.
 • Andrusiewicz A., Aleksander I. Wielki gracz, car Rosji – król Polski, Kraków 2015.
 • Andrusiewicz A., Romanowowie. Imperium i familia, Kraków 2017.
 • Baudin R., La place des arts dans l’œuvre pédagogique de Catherine II, Revue Russie, 2008 nr 30,
 • Danilova A., Пять принцесс. Дочери императора Павла I. Биографические хроники, Moskwa 2001.
 • Ejdelman N., Paweł I, czyli śmierć tyrana, przekł. W. i R. Śliwowscy, Warszawa 1990.
 • Файбисович В.М., Воспитание Александра, http://alocvet.narod.ru/lib/aleks/al.html [dostęp: 28.02.2019].
 • Iniewicz G., Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży z perspektywy teorii przywiązania, Psychiatria Polska, 2008, XLII, 5.
 • Lincoln W.B., Mikołaj I, przekł. H. Krzeczkowski, Warszawa 1988.
 • Marchwicki P., Teoria przywiązania J. Bowlby’ego, Seminare. Poszukiwania Naukowe, 2006, 23.
 • Serczyk W., Katarzyna II, Wrocław 2010.
 • Warda A., W kręgu cyklu „felicyjskiego” – oda pochwalna Dymitra Iwanowicza Chwostowa pt. Polskiej Felicy, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica, 10, 2017, http://dx.doi.org/10.18778/1427-9681.10.02 [dostęp: 28.02.2019].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2018_51_21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.