PL EN


2018 | 51 | 83-97
Article title

(Nie)skuteczność instytucjonalnego wsparcia udzielanego osobom wykolejającym się w trajektorii ich przestępczej kariery

Content
Title variants
EN
[(In)Effectiveness of Institutional Support Provided to Children and Youth Displaying Anti-Social Behaviour Over the Life Course
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article contains an in-depth qualitative analysis of 60 biographies of juvenile offenders in terms of the institutional (in)effectiveness of counteracting crime in the period before being placed in a closed facility. The analysis of the data shows that placement in a correctional facility is preceded by the application of many educational measures from supervision order to the decision to place a minor in an educational facility. Based on the collected data, it is possible to find a bad way of exercising parental care over the delinquents, and especially the ineffectiveness of the reactions undertaken by state institutions - remedial actions – including the family court.
Year
Issue
51
Pages
83-97
Physical description
Dates
published
2018-12-15
Contributors
References
  • Gromkowska-Melosik A., Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją społeczno-kulturową a ruchliwością konkurencyjną, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.
  • Harasimiak G., Problem zachowań przestępczych dzieci i młodzieży, Opieka – Wychowanie – Terapia, 2005, 3-4.
  • Kalinowski M., Z praktyki i teorii pracy profilaktycznej w środowisku wychowawczym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 1986.
  • Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia-metodyka-ewaluacja, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
  • Noszczyk-Bernasiewicz M., Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
  • Noszczyk-Bernasiewicz M., Płynna struktura rodziny pochodzenia w biografiach nieletnich przestępców, [w:] Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka, red. M. Bargel, E. Janigová, E. Jarosz, M. Jůzl, Institut Mezioborovẏch Studií, Brno 2013.
  • Noszczyk-Bernasiewicz M., Demoralizacja i czyny karalne wśród nieletnich – dynamika i rozmiary, Resocjalizacja Polska, 2016, 11.
  • Nowak A., Młodzież o przyczynach, przejawach, skutkach i profilaktyce przestępczości nieletnich, [w:] Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży i jego zagrożenia, red. K. Czarnecki, W. Kojs, M. Rozmus, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Mysłowice 2001.
  • Ostaszewski K., Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
  • Ostrihanska Z., Wójcik D., Zasady odpowiedzialności nieletnich wobec kodyfikacji karnej, Państwo i Prawo, 1998, 9-10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2018_51_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.