PL EN


2019 | 54 |
Article title

Rodzina i miłość w epoce Ja. Wyzwania dla pedagogiki

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The theoretical part of this article draws on terminology defined by theorists such as J. C. Kauffman,N. Luhmannn, Ch. Lasch, E. Beck-Gernsheim, U. Beck, A. Giddens, L. Jamienson, E. Illouz,and Z. Bauman. The research on partnership relations in the narcissistic culture are published in thebook by the article author: Ściupider-Młodkowska M., Love in the time of Me. A socio-pedagogical study,Poznań 2018. The fight for an approval and innovatory ideas for a happy partnership life (which hasbeen observed in my research on biographies of relationships) does not entirely come from “free”choices. Therefore, we may conclude that to some extent the culture of narcissism has an impact ona quality of relationships and relations between people in general. In the wider context, the articletries to provide an answer to the question of transgression of common responsibility for a success ora failure in relations between people. Interpersonal contacts are increasingly controlled or created bythe market as well as the world of technicization. As a result, their character is changed into shorttermrelations where only an Ego of individuals is promoted and general narcissism culture is spread.Pedagogues are concerned about building identity of young people mostly in social media accordingto the phrase Selfie ergo sum. Pedagogy cannot ignore the influence of media on the social developmentof teenagers (which includes their sexual development, too). To prevent the acquisition of negativepatterns, an educational program needs to be proposed which will teach a critical approach to socialmedia and help build sustained interpersonal relations.
Year
Issue
54
Physical description
Dates
published
2019-09-15
Contributors
References
 • Beck U., Beck-Gernsheim E., Całkiem zwyczajny chaos miłości, Wrocław 2013.
 • Beck U., Beck-Gernsheim E., Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, Warszawa 2013.
 • Burszta W.J., Narcyzm, kontrkultura i styl życia. W stronę kulturoznawstwa krytycznego w: cyfroteka.pl/katalog/ebooki? [data dostępu: 6.08.2015].
 • Burszta W., Majewski M., Sekuła E.A., Tożsamość i samotność: komentarze młodego pokolenia, Warszawa 2011.
 • Ben-Ze’ev A., Miłość w sieci. Internet i emocje, Poznań 2005.
 • Bieńko M., Intymne i prywatne praktyki codzienności. Studium socjologiczne, Warszawa 2013.
 • Castells M., Galaktyka Internetu, refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003.
 • Cierpiałkowska L., Psychologia zachowań osobowości. Wybrane zagadnienia, Poznań 2004.
 • Czerpaniak-Walczak M., Socjalizacja akademicka w czasach nadmiaru. O socjalizacji w (akademickim) krajobrazie medialnym, [w:] Pedagogika w społeczeństwie – społeczeństwo w pedagogice, red. A. Matysiak-Błaszczyk, E. Włodarczyk, Poznań 2016.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2007.
 • Ilnicki R., Wirtualny habitus cyberkulturowy, Hybris, 2015, 31.
 • Ilouz E., Dlaczego miłość rani. Studium socjologiczne, Warszawa 2016.
 • Lasch C., The Culture of Narcissism: American Life in An age of Diminishing Expectations, New York 1991.
 • Luhman N., Semantyka miłości. O kodowaniu intymności, Warszawa 2003.
 • Majorek M., Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności, Kraków 2015.
 • Musiał M., Intymność i jej współczesne przemiany. Studium z filozofii kultury, Kraków 2015.
 • Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz podręcznikach szkolnych, red. R. Siemieńska, Warszawa 1997.
 • Stasińska A., Socjologia pary. Praktyki intymne w związkach nieheteroseksualnych, Kraków 2018
 • Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010.
 • Szpunar M., Od narcyzmu jednostki do kultury narcyzmu, Kultura – Media – Teologia, 2014, 18.
 • Ściupider-Młodkowska M., Miłość w epoce Ja. Studium socjopedagogiczne, Poznań 2018.
 • Świątek B., Narcyzm jako źródło zaburzeń orientacji życiowych człowieka, [w:] Narcyzm, red. J. Sieradzan, Białystok 2011.
 • Touraine A., Po kryzysie, Warszawa 2013.
 • Twenge J., Keith W., Epidemia narcyzmu, Warszawa 2009.
 • Wanke M., E-mocje, przypadki rozszerzonej rzeczywistości afektywne, [w:] Studia z socjologii emocji. Podręcznik akademicki, red. A. Czerner, E. Nieroba, Opole 2011
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2019_54_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.