PL EN


2019 | 55 | 259-270
Article title

Muzykowanie z fińskim akcentem. Edukacja muzyczna w nauczaniu początkowym w Finlandii

Content
Title variants
EN
Musicmaking in the Finnish Rhythm. Music Education in Early Childhood Education in Finland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The article highlights the meaning of music activities in early childhood education. All the personalthoughts and information are mostly based on the Finnish educational system and the examples comingfrom my teaching practice at Vasa Övningsskola. Music education has an enormous impacton the child’s development at early school age. The way we teach and the teacher’s personality playa key role in the process of self-learning. This article contains both theoretical and practical aspects ofmusic education in Finnish primary schools. The conclusion is supported by personal experience andobservations from a Finnish primary school, which help to precisely describe music education in thisparticular system. The speaker will present activities and ideas used in the music education in earlyschool age based on the national curriculum from 2016.
Year
Issue
55
Pages
259-270
Physical description
Dates
published
2019-12-15
Contributors
References
 • Adamczewski J., The Multicultural School. Analysis of challenges and opportunities based on examples from Vasa Övningsskola, Biulletin of the History of Education, 2017, 36.
 • Adamczewski J., Edukacja muzyczna w klasach I-III. Dobre praktyki edukacyjne w fińskich szkołach podstawowych, [w:] Edukacja i społeczeństwo. Dynamika socjopedagogicznych konstrukcji, red. A. Gromkowska-Melosik, E. Grzesiak, J. Drozdowicz, M. Gierczyk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018.
 • Adamczewski J., Obrębska M., Sisu - emocja kulturowa, schemat poznawczy czy słowo klucz do tożsamości Finów? Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, 2018, 31, 4.
 • Białkowski A., Sacher W.A., Standardy edukacji muzycznej, Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”, Warszawa 2010.
 • Białkowski A., Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa 2012.
 • Elliott D., Music Matters. A New Philosophy of Music Education, Oxford University Press, New York 1995.
 • Kisiel M., Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2007.
 • Lähdemäki J., Case Study: The Finnish National Curriculum 2016 – A Co-created National Education Policy, [w:] Sustainability, Human Well-Being, and the Future of Education, red. J. Cook, Palgrave Macmillan, Cham 2019.
 • Lipska E., Przychodzińska M., Muzyka w nauczaniu początkowym, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991.
 • Ławrowska R., Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003.
 • Melosik Z., Kultura instant: paradoksy pop-tożsamości, [w:] Edukacja przez kulturę. Kreatywność i innowacyjność, red. W. Burszta, A. de Tchorzewski, Wydawnictwo Wolumin, Bydgoszcz 2002.
 • Mikolon M., Suświłło M., Pedagogiczne i teoretyczne aspekty kształcenia nauczycieli wychowania muzycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 1999.
 • Okoń W., Słownik pedagogiczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2019_55_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.