PL EN


2019 | 55 | 271-282
Article title

Zachowania trudne i problemowe młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Content
Title variants
EN
Difficult and Problem Behaviors of Young People with Intellectual Disabilities to a Moderate and Significant Degree
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The article deals with difficult and problem behaviors of young people with moderate and severeintellectual disabilities. For an accurate presentation of the specificity of functioning of a person withintellectual disability, the article presents functioning in particular developmental spheres. The argumentationgathered was confirmed by the results of our own research – IDI in-depth interviews
Year
Issue
55
Pages
271-282
Physical description
Dates
published
2019-12-15
Contributors
References
 • American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5), United States 2013.
 • Cytowska B., Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań, Toruń 2011.
 • Dega W., Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja, Poznań 2004.
 • Erikson E.H., Identifikation und Identität, [w:] Socjologiczne teorie młodzieży, wprowadzenie,red. H.M. Griese, Kraków 1996.
 • Głodkowska J., Założenia i kontekst procesu rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Osobowość, samorealizacja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, autonomia. Teoria, empiria i praktyka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową od dzieciństwa do późnej dorosłości, red. J. Głodkowska, A. Giryński, Warszawa 2004.
 • Hulek A., Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie, Materiały II Kongresu TWK, Warszawa 1986.
 • Kościelak R., Psychologiczne podstawy rewalidacji upośledzonych umysłowo, Warszawa 1989.
 • Lausch-Żuk J., Dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną [w:] Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, Warszawa 1989.
 • Lausch-Żuk J., Pedagogika osób z umiarkowanym, znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym, [w:] Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Poznań 2001.
 • Obuchowska I., Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa 1995.
 • Obuchowska I., Osoby niepełnosprawne: diagnoza dla rozwoju, [w:] Diagnoza dla osób niepełnosprawnych, red. D. Lotz, K. Wenta, W. Zendler, Szczecin 2006.
 • Orzeł M., Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób upośledzonych umysłowo, Zeszyty Naukowe WSSP, 2013, 16.
 • Prauzner T., Wpływ nowoczesnych mass mediów na osobowość człowieka, Edukacja – Technika – Informatyka, 2010, 7.
 • Pużyński S., Wciórka J., Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD– 10, Warszawa 1998.
 • Schalok R.L., Borhwick-Duffy S.A., Luckasson R. i in., Intellectual Disability. Definition, Classification and Systems of Supports. The AAIDD Ad Hoc Committee on Terminology and Classiffication, 11th Edition, Washington 2010.
 • Szychowiak B., Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową, [w:] Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Poznań 2001.
 • Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki, Warszawa 2011.
 • Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo, Kraków 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2019_55_16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.