PL EN


2019 | 55 | 59-78
Article title

Dyrektorzy szkół w Polsce – wymagania, struktura, zadania

Content
Title variants
EN
Schools Principals in Poland – Requirements, Structure and Responsibilities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents the findings derived from the study on school principals in Poland. The study is guided by the following research questions: What requirements are addressed to candidates for the position of a school principal? Who are school principals? How does the structure of school principals look like? What tasks does the school principal have to perform? The basis of the research study is the review of the laws in force from September 1, 2018 in the field of education and accompanying executive regulations, as well as the analysis of data available in the database of the Educational Information System and the data of the Ministry of National Education. The findings inform about educational policy and practice and at the same time contribute to further research on the socio-professional status of school principals in Poland as well as on research on working conditions and the professionalization of school principal activities.
Year
Issue
55
Pages
59-78
Physical description
Dates
published
2019-12-15
Contributors
References
 • Gromkowska-Melosik A., Feminizacja zawodu nauczycielskiego – „różowe kołnierzyki” i paradoksy rynku pracy, Studia Edukacyjne, 2013, 25.
 • Jeżowski A., Zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej, Instytut Badań w Oświacie, Wrocław 2009.
 • Jeżowski A.J., Madalińska-Michalak J., Dyrektor szkoły – koncepcje i wyzwania. Między teorią a praktyką. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2015.
 • Madalińska-Michalak J., Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych społecznie. Studium porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Madalińska-Michalak J., Dyrektor szkoły liderem – inspiracje i perspektywy, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • Madalińska-Michalak J., Filary pracy a kompetencje nauczyciela, [w:] Edukacja i praca nauczyciela; ciągłość – zmiana – konteksty, red. J. Madalińska-Michalak, N.G. Pikuła, K. Białożyt, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2017.
 • Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017, GUS, Warszawa 2017.
 • Pery A., Status dyrektora szkoły. Poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (DzU z 2017 r., poz. 649).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (DzU z 2017 r. poz. 1658).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania (DzU z 2010 r., nr 82, poz. 537).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (DzU z 2017 r. poz. 60 ze zm.).
 • Więsław S., Sytuacja i status zawodowy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2019_55_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.