PL EN


2020 | 57 | 191-199
Article title

„Język jest domostwem bycia” (M. Heidegger). System rodziny jako przestrzeń dialogicznej relacji

Authors
Content
Title variants
EN
“Language is the house of Being” (M. Heidegger). The Family System as a Space of a Dialogic Relationship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the family system as a space for dialogue. The text focuses both on the reality of the family, as a special community of persons in multiple interactions, and on linguistic structures and means of expression that contain potential, dialogical and communicative application. It is essential to reflect on the conditions which will ensure that the interpersonal relationships of the members of the family system are reflected in a genuine, authentic dialogue.
Year
Issue
57
Pages
191-199
Physical description
Dates
published
2020-06-15
Contributors
References
 • Bauman Z., Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, Gdańsk 2007.
 • Buber M., Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, wybór, przekł. i wstęp J. Doktór, Warszawa 1992.
 • Cierpka A., Narracyjna tożsamość jednostki a funkcjonowanie systemu rodzinnego, [w:] Narracja. Teoria i praktyka, red. B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro, Kraków 2008.
 • Cierpka A., Tożsamość i narracje w relacjach rodzinnych, Warszawa 2013.
 • Gadamer H-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przekł. B. Baran, Kraków 1993.
 • Harwas-Napierała B., Specyfika komunikacji interpersonalnej w rodzinie ujmowanej jako system, [w:] Psychologia rodziny, red. I. Janicka, H. Liberska, Warszawa 2015.
 • Jakobson R., W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, t. 2, wybór i red. Nauk. M.R. Mayenowa, Warszawa 1989.
 • Melibruda J., Ja – Ty – My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich, Warszawa 1986.
 • Plopa M., Psychologia rodziny: teoria i badania, Kraków 2005.
 • Satir V., Rodzina. Tu powstaje człowiek, przekł. Ł. Ochmańska, M. Trzebiatowska, Gdańsk 2002.
 • Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przekł. M. Gruszczyński, O. Latek, A. Lipszyc, A. Michalak, A. Rostkowska, M. Rychter, Ł. Sommer, oprac. nauk. T. Gadacz, Wstęp A. Bielik-Robson, Warszawa 2001.
 • Teusz G., Przez Ty człowiek staje się Ja. Coaching i filozofia dialogu – konstruktywne spotkanie Studia Edukacyjne, 2017, 43.
 • Wolicka E., Próby filozoficzne. W kręgu wybranych zagadnień „filozofii wieczystej” i współczesnej antropologii. Kraków 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2020_57_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.