PL EN


2020 | 57 | 67-75
Article title

Formy komunikacji wykorzystywane w porozumiewaniu się osób głuchoniewidomych

Content
Title variants
EN
Forms of Communication with Deaf-Blind People
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Deafblindness is a disability resulting from simultaneous damage to the two major senses of hearing and sight. It causes limitations in various areas of life, e.g. making contact with other people difficult. The source of communication barriers with deaf people are both cognitive deficits and the different ways of communicating, such as sign language in the palm of the hand, Makaton, Lorm alphabet, etc.
Year
Issue
57
Pages
67-75
Physical description
Dates
published
2020-06-15
Contributors
References
 • Benisz M., Komunikacja przez dotyk – głuchoniewidomi, [w:] Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, red. J.J. Błeszyński, Kraków 2006.
 • Benisz-Stępień M., Punkt porozumienia, czyli o komunikowaniu się z osobą głuchoniewidomą, [w:] Małymi krokami do wielkich celów. W świecie osób głuchoniewidomych, red. M. Białek, Warszawa 2009.
 • Celmer-Domańska J., Metoda Lorma, [w:] Komunikacja alternatywna osób głuchoniewidomych, red. M. Zaorska, Toruń 2008.
 • Klugiewicz K., Rudomska H., Jędnoręczny i dwuręczny brajl do palców oraz Kreślenie na dłoni liter drukowanych, [w:] Komunikacja alternatywna osób głuchoniewidomych, red. M. Zaorska, Toruń 2008.
 • Kozłowski G., Alfabet punktowy dla dłoni głuchoniewidomych, Warszawa 1995.
 • Książek M., Dziecko głuchoniewidome od urodzenia, Warszawa 2003.
 • Książek M., Wszystko, co powinieneś wiedzieć o głuchoślepocie, [w:] Małymi krokami do wielkich celów. W świecie osób głuchoniewidomych, red. M. Białek, Warszawa 2009.
 • Książek M., Niepełnosprawność wzrokowa i wzrokowo-słuchowa, jako przesłanki dyskryminacji, 2013; online: http://www.tea.org.pl/userfiles/file/Seminaria, [dostęp: 25 X 2013].
 • Statut Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, 1992; online: www.tpg.org.pl, [dostęp: 26 X 2013].
 • Orkan-Łęcka M., Wczesne wspomaganie rozwoju komunikacji u dzieci niewidomych i słabo widzących ze złożoną niepełnosprawnością – model programu edukacyjnego, Rewalidacja, 1999, 2.
 • Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się; online: www.isap.sejm.gov.pl, [dostęp: 28 X 2013].
 • Zaorska M., Głuchoniewidomi w Polsce – specjalna pomoc, edukacja i rehabilitacja, Olsztyn 2002.
 • Zaorska M. (red.), Komunikacja alternatywna osób głuchoniewidomych, Toruń 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2020_57_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.