PL EN


2020 | 58 | 27-46
Article title

Kształcenie na odległość a rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i ich rodziców w świetle wyników badań – w kierunku nowej szkoły

Content
Title variants
EN
Distance Education and Students’ and Parents’ Digital Competencies Development in Research – Towards a New School
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The topic of the article is students’ and their parents’ digital competences development during the COVID- 19 outbreak in Poland and distance learning. The text show results of two longitudinal studies: a qualitative one conducted on a group of parents of school-age children (N = 89), and a quantitative one, with two research groups: parents of school-age children and students aged 15-18 (various N). Parents who were providing or supporting children’s education during distance learning experienced digital competencies development. The main change has occurred in four areas: (1) information and data exploitation, (2) communication and (less frequently) collaboration, (3) digital content creation, and (4) problem-solving. Learning supported with digital technologies in the group of students did not change significantly, the level of digital competences remained basically at the same level, which can be explained by the high initial level of expertise. The experiences of distance education and the absent areas of the development of digital competences indicate the directions that future, modern education may follow.
Keywords
Year
Issue
58
Pages
27-46
Physical description
Dates
published
2020-12-29
Contributors
author
References
 • Jaskulska S., Jankowiak B., Postawy nauczycielek i nauczycieli wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19, Studia Edukacyjne, 2020, 57.
 • Jaskulska S., Jankowiak B., Kształcenie na odległość w Polsce w czasie pandemii COVID-19. Raport, https://sites.google.com/view/ksztalcenie-pandemia-raport.
 • Kielar M.B., Gop A., Integralny Pluralizm Metodologiczny. Teoria i badania naukowe, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012.
 • Kompetencje cyfrowe, https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kompetencje-cyfrowe.
 • Krauze-Sikorska H., Klichowski M., Jaskulska S., Jankowiak B., Sikorska J., Koziarski J., Twoja lekcja w przyszłości. Jak wyobrażasz sobie naukę w szkole po pandemii COVID-19? Raport z badania ankietowego, VULCAN. https://sites.google.com/view/twoja-lekcja -w-przyszlosci.
 • Łukianow M., Gop A., Skrzypowska J., Rodzicielskie doświadczenia nauczania zdalnego w okresie pandemii COVID-19, Kultura i Społeczeństwo (w druku).
 • Nawrocki R., Edukacja jako pole gry, [w:] Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian?, red. M. Dudzikowa, S. Jaskulska, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Pyżalski J., Poleszak W., Psychologiczna sytuacja dzieci i młodzieży w czasie epidemii, [w:] Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, red. J. Pyżalski, EduAkcja, Warszawa 2020.
 • Pyżalski J., Poleszak W., Relacje przede wszystkim – nawet jeśli obecnie jedynie zapośredniczone, [w:] Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, red. J. Pyżalski, EduAkcja, Warszawa 2020.
 • Turczyk M., Jaskulska S., Kształcenie na odległość a prawa dziecka – nowe wymiary szkolnej ekskluzji w czasach epidemii COVID-19, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 2020 (w druku).
 • Vuorikari R., Punie Y., Carretero Gomez S., Van Den Brande G., DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: the Conceptual Reference Model, Luxembourg Publication Office of the European Union; https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101254/jrc101254_digcomp%202.0%20the%20digital%20competence%20framework%20for%20citizens.%20update%20phase%201.pdf.
 • Żytko M., Edukacja w ramionach standaryzacji – czy autonomia jest jeszcze możliwa?, Czas Kultury,2020, 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2020_58_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.