PL EN


2009 | 10 | 127-136
Article title

Epistemologische Begründung für den gesellschaftlichen Status des Fremdsprachenunterrichts

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Epistemologische Begründung für den gesellschaftlichen Status des Fremdsprachenunterrichts
Keywords
Year
Issue
10
Pages
127-136
Physical description
Dates
published
2019-02-27
Contributors
References
 • Bańczerowski, J. 1989. „Aus philosophischen Problemen der Phonologie“. Studia Germanica Posnaniensia 16, 23–64.
 • Dakowska, M. 1994. „Glottodydaktyka jako nauka”. W zbiorze: Grucza, F. (red.), Polska szkoła lingwistyki stosowanej. Warszawa: Wydawnictwo UW, 65–79.
 • Dakowska, M. 2007. Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Warszawa: PWN.
 • Grotjahn, R. 2003. „Konzepte für die Erforschung des Lehrens und Lernens fremder Sprachen: Forschungsmethodologischer Überblick“. In: Bausch, K.-R., H. Christ und H.-J. Krumm (Hg.). Handbuch Fremdsprachenunterricht. 493–499.
 • Grucza, F. 1979. „Glottodydaktyka w świetle modeli komunikacji językowej”. In: Grucza, F. (Hg.). Teoria komunikacji językowej a glottodydaktyka. Warszawa: Wydawnictwo UW, 7–26.
 • Grucza, F. 1983. „Zum Gegenstand und zur inneren Gliederung der Linguistik und der Glottodidaktik“. Kwartalnik Neofilologiczny XXX/3, 217–234.
 • Grucza, F. 1990. „Linguistik-semantische Bemerkungen zum Thema ‘die Wissenschaft(en)’ in der Entwicklung“. In: Kaszyński, S.H. (Hg.). Die Wissenschaft in der Entwicklung. Perspektiven 2000. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Grucza, F. 1993. „Zagadnienie ontologii lingwistycznej: o językach ludzkich i ich (rzeczywistym) istnieniu”. In: Kaczmarek, B. (Hg.). Opuscula Logopedica in honorem Leonis Kaczmarek. Lublin, 25–47.
 • Grucza, F. 1994. „O wieloznaczności wyrazu ‘język’, heterogeniczności wiązanych z nim desygnatów i istocie rzeczywistych języków ludzkich”. Przegląd Glottodydaktyczny 13, 7–37.
 • Grucza, F. 2007. Lingwistyka stosowana. Historia – Zadania – Osiągnięcia. Warszawa: Euro-Edukacja.
 • Kmita, J. 1978. „Poznanie epistemologiczne jako poznanie historyczne”. Studia Metodologiczne 17.
 • Lewicka, G. 2007. Glottodydaktyczne aspekty akwizycji języka drugiego a konstruktywistyczna teoria uczenia się. Wrocław: Atut.
 • Pfeiffer, W. 1986. Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Fremdsprachendidaktik. In: DaF 4, 215–219.
 • Pfeiffer, W. 1987. „Zur Methodologie der Methodiken“. In: Lörscher, Schulze (Hg.). Perspectives on Language and Performance. Tübingen: Narr.
 • Pfeiffer, W. 2001. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.
 • Skowronek, B. 1997. Methodologische Rekonstruktion glottodidaktischer Theorien. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Skowronek, B. 1998. „Ku interpretacji epistemicznej teorii glottodydaktycznych”. Investigationes Linguisticae IV. Poznań: Instytut Lingwistyki UAM, 58–76.
 • Skowronek, B. 1999. „Methodologische Rekonstruktion der glottodidaktischen Theorie von Professor Ludwik Zabrocki“. In: Bańczerowski, J. und T. Zgółka (Hg.). Linguam amicabilem facere, 443–451.
 • Skowronek, B. 2008a. „Glottodidaktik und Linguistik. In: Jaroszewska, A. und M. Torenc (Hg.). Kultury i języki, poznawać – uczyć się – nauczać. Warszawa: Wydawnictwo UW, 139–148.
 • Skowronek, B. 2008b. „Glottodydaktyka a lingwistyka”. Przegląd Glottodydaktyczny 25, 7–14.
 • Skowronek, B. 2008c. „FSU als intersemiotische Kommunikation”. In: Myczko, K., B. Skowronek und W. Zabrocki (Hg.). Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 107–114.
 • Speck, J. (Hg.) 1980. Handbuch wissenschaftstheoretischer Begriffe. I–III. Göttingen: Vanderhoeck und Ruprecht.
 • Zabrocki, L. 1963. Wspólnoty komunikatywne w genezie i rozwoju języka niemieckiego. Wrocław: Ossolineum.
 • Zabrocki, L. 1966. „Kodematische Grundlagen der Theorie des Fremdsprachenunterrichts“. Glottodidactica 1, 3–42.
 • Zabrocki, W. 1990. Czy język jest wrodzony? Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Zabrocki, W. 2005. „Kiedy narodził się paradygmat generatywistyczny?” In: Stroński, K., Wiertlewski, S. und W. Zabrocki (Hg.). Oblicza języka. Stuttgart – Poznań: Klett, 275–282.
 • Zabrocki, W. 2006. Psychologizm i socjologizm w dziejach transformacyjno-generatywnej refleksji nad językiem naturalnym. Stuttgart–Poznań: Klett.
 • Zgółka, T. 1980. Język – kompetencja – gramatyka. Studium z metodologii lingwistyki. Poznań – Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_snp_2009_10_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.