PL EN


2009 | 10 | 175-184
Article title

Znaczenie metapoznania w rozwijaniu kompetencji uczenia się języka obcego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Znaczenie metapoznania w rozwijaniu kompetencji uczenia się języka obcego
Keywords
Year
Issue
10
Pages
175-184
Physical description
Dates
published
2019-02-27
Contributors
References
 • Czerniawska, E. 2005. „O złożonych związkach między zdolnościami i metapoznaniem”. W zbiorze: Limont, W. i J. Cieślikowska (red.). Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, t. 1, 53–73.
 • Grangeat, M. 1999. „Processus cognitifs et différenciation pédagogique”. W zbiorze: Depover, Ch. i B. Noël (red.). L`évaluation des compétences et des processus cognitifs. Modèles, pratiques et contextes. Bruxelles: De Boeck Université, 115–127.
 • Illeris, K. 2006 [2002]. Trzy wymiary uczenia się. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Ledzińska, M. 1996. Przetwarzanie informacji przez uczniów o a ich postępy szkolne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wydziału Psychologii UW.
 • Kess, J.F. 1992. Psycholinguistics. Psychology, linguistics, and the study of natural language. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamin Publishing Company.
 • Kossowska, M. 2000. Strategie działania. Kraków: Universitas. Nęcka, E. 2003. Inteligencja. Geneza-Struktura-Funkcje. Gdańsk: GWP.
 • Piechurska, E. 2001. „Language awarness training in acquisition of English articles: a pilot study”. W zbiorze: Arabski, J. (red.). Insights into Foreign Language Acquisition and Teaching. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 121–131.
 • Searle, J.R. 1999 [1998]. Umysł, język, społeczeństwo. Warszawa, Wydawnictwo CiS i W.A.B.
 • Sękowski, A. 2001. Osiągnięcia uczniów zdolnych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Tardieu, C. 2008. La didactique des langues en 4 mots-clés: communication, culture, méthodologie, évaluation. Paris: Ellipses.
 • Tyszkowa, M. 1990. Zdolności, osobowość i działalność uczniów. Warszawa: PWN.
 • van Velzen, J.H. 2002. Instruction and self-regulated learning. Promoting students’ (self-) reflective thinking. Universiteit Leiden, Holandia.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_snp_2009_10_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.