PL EN


2015 | 72/1 | 153-158
Article title

Zmiany obyczajów motorem zmian językowych (nazwy zwyczajów)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
In this article, we take a closer look at the way in which names of habits operate in dictionaries and therefore in the Polish language. We refer our observations to an analysis of sixteen dictionary entries of our interest. What is more, we have confronted these entries with the results of questionnaires distributed among the students of the Poznań and Kalisz Institutes of Polish Philology. The analysed dictionary material provides an interesting insight and, more importantly, highlights the considerable discrepancy between dictionary theory and the practical command of the analysed words.
Keywords
Year
Issue
Pages
153-158
Physical description
Dates
published
2015-01-02
Contributors
References
 • Linde S.B., Słownik języka polskiego t. I-VI, Warszawa 1807–1814.
 • Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W., Słownik języka polskiego, t. I–VIII, Warszawa 1900–1927.
 • Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. I–II, Warszawa 2000.
 • Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 1–50, Poznań 1994–2005.
 • Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. J. Bralczyk, Warszawa 2005.
 • Słownik języka polskiego, wyd. M. Orgelbrand, cz. I–II, Wilno 1861.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. I–XI, Warszawa 1958–1969.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. I–III, Warszawa 1978–81.
 • Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, t. I–II, Warszawa 1998.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. I–IV, Warszawa 2003.
 • Pozostała literatura
 • Bańko M., Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym, Warszawa 2001.
 • Grabka B., Święta religijne w języku zapisane, ,,Język Polski” LXXXV, 2005, z. 1, s. 51–55.
 • Handke K., Terytorialne odmiany polszczyzny, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. II: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993, s. 191–207.
 • Katarzynki, http://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzynki [dostęp: 13.04.2014].
 • Kurkowska H., O zmianach znaczeń wyrazów, „Poradnik Językowy” 1949, z. 3, s. 10–15.
 • Mikołajczak-Matyja N., Definiowanie pojęć przez przeciętnych użytkowników języka polskiego i przez leksykografów, Poznań 1998.
 • Piotrowska-Wojaczyk A., Leksyka regionalna dotycząca zwyczajów i obrzędów (na podstawie danych słownikowych), [w:] Język doświadczenia religijnego, t. VII, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 221–229.
 • Piotrowska-Wojaczyk A., Opis leksykograficzny słownictwa religijnego, [w:] Język. Religia. Tożsamość, t. III, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2009, s. 29–37.
 • Piotrowski T., Z zagadnień leksykografii, Warszawa 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_so_2015_72_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.