PL EN


2017 | 74/1 | 103-109
Article title

Osobliwe słownictwo szesnastowiecznych leksykonów (na wybranych przykładach nazw rzemieślników)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The article presents names of craftsmen which existed in the 16th century Polish language, confirmed exclusively in lexicographic collections of the time. The material has been drawn from the published volumes of Słownik polszczyzny XVI wieku (Dictionary of 16th century Polish language). A review was conducted of the way in which these peculiar names of craftsmen functioned in the lexicons, both reflecting vocabulary confirmed in Old Polish and in contemporary dictionaries. It turned out that even though some of these words were perhaps the original products of the 16th lexicographers’ imaginations, others were actually used in the vocabulary of those times.
Year
Issue
Pages
103-109
Physical description
Dates
published
2018-06-15
Contributors
References
 • Bajerowa I., 1980, Wpływ techniki na ewolucję języka polskiego, Kraków.
 • Bańko M., 2001, Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym, Warszawa.
 • Br – Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. J. Bralczyk, Warszawa 2005.
 • Handke K., 1975, O ,,sztucznych” formach słowotwórczych w słownikach, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 15, s. 153–157.
 • ISJP – Inny słownik języka polskiego PWN, red. M. Bańko, t. 1–2, Warszawa 2000.
 • Migdał J., 2015, Dzieje wybranych szesnastowiecznych nazw rzemieślników w polszczyźnie, w: Języki słowiańskie w procesie przemian, red. G. Olchowa, M. Balowski, Banská Bystrica, s. 85–93.
 • Migdał J., 2016, Nazwy rzemieślników w szesnastowiecznym języku polskim na podstawie Słownika polszczyzny XVI wieku, w: Dialog z tradycją V. Językowe dziedzictwo kultury materialnej, red. E. Młynarczyk, E. Horyń, Kraków, s. 131-142.
 • Młynarczyk E., 2013, Nie święci garnki lepią. Obraz rzemiosła utrwalony w polskiej frazeologii, Kraków.
 • Opis źródeł Słownika staropolskiego, 2005, red. W. Twardzik, Kraków.
 • Pihan-Kijasowa A., 2010, Wileńskie słownictwo rzemieślnicze XVI–XVIII wieku. Rekonesans badawczy, w: Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Księga jubileuszowa
 • na 1000-lecie Litwy, red. J. Mędelska, Z. Sawaniewska-Mochowa, Bydgoszcz, s. 334–341.
 • PSWP – Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 1–50, Poznań 1994–2005.
 • SPXVI – Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M. R. Mayenowa, F. Pepłowski, K. Mrowcewicz, t. I–XXXVI, Wrocław – Warszawa – Kraków 1966–2012.
 • Sstp – Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 1–11, Kraków 1953–2002.
 • SWJP – Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, t. 1–2, Warszawa 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_so_2017_74_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.