PL EN


2017 | 74/1 | 119-134
Article title

Karta Rogawskiego. Zapomniany zabytek języka staropolskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The article is a new edition of Karta Rogawskiego, a forgotten 15th century work written in the Polish language. The previous edition, available only in transliteration, comes from 1911. It is a single parchment sheet torn from a different code and then used as a cover, now partly illegible. The content revolves around a scene of Jesus being interrogated by Pontius Pilate, who delivers judgement. The article provides a new transliteration as well as transcription; photographs of the the manuscript have also been attached.
Year
Issue
Pages
119-134
Physical description
Dates
published
2018-06-15
Contributors
References
 • Bernacki Ludwik, 1911, Karta z „Rozmyślania o życiu Pana Jezusa, „Pamiętnik Literacki”, nr 1/4, s. 470–477.
 • Beyer Karol, 1859, Album fotograficzne wystawy starożytności i zabytków sztuki urządzonej przez c.k. Towarzystwo Naukowe w Krakowie 1858 i 1859, Warszawa.
 • Ipsb – Internetowy polski słownik biograficzny, http://www.ipsb.nina.gov.pl.
 • Janów Jan, 1946, Trzy przyczynki do historii piśmiennictwa staropolskiego, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności”, t. 47, nr 2, s. 33–43.
 • Mika Tomasz, 2012, „Kazania świętokrzyskie” – od rękopisu do zrozumienia tekstu, Poznań.
 • Mika Tomasz, 2013, Genetyczna wielowarstwowość i złożoność tekstów staropolskich a ich badania historycznojęzykowe.
 • Rekonesans, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, t. 68, s. 131–145.
 • Mika Tomasz, 2015, Tekst staropolski jako odmienny obiekt badań? W poszukiwaniu narzędzi opisu, „LingVaria”, nr 2, s. 235–250.
 • Piętnastowieczne przekłady Nowego Testamentu. Elektroniczna konkordancja staropolska, http://stnt.ijp.pan.pl/ (dostęp: 01.07.2017).
 • Rojszczak-Robińska Dorota, 2016, Staropolskie pasje: Rozmyślanie przemyskie, Sprawa chędoga, Karta Rogawskiego. Źródła – język – fabuła, Poznań.
 • Rojszczak-Robińska Dorota, w druku, Funkcje wielkich liter w rękopisie staropolskim. „Karta Rogawskiego”.
 • Siemieński Lucjan, 1858, Przegląd wystawy starożytności i zabytków sztuki urządzonej w Krakowie przez Komisyą delegowaną z oddziału archeologii i sztuk pięknych w c. k. Tow. Nauk. krakowskiem, Kraków.
 • Sstp – Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 1–11, Wrocław 1953–2002 (od t. 10, z. 4 – Kraków).
 • Stramczewska Olga, 2015, Ślady wielowarstwowości w Rozmyślaniach dominikańskich. Studium przypadku, w: Staropolskie Spotkanie Językoznawcze 1: Jak badać teksty staropolskie, red. T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Stramczewska, Poznań, s. 191–202.
 • Stramczewska Olga, 2016, Rozmyślanie przemyskie w świetle Rozmyślań dominikańskich. Fabularny kontekst badań lingwistycznych, w: Rozmyślanie przemyskie. Świadectwo średniowiecznej kultury religijnej, red. J. Bartmiński, A. Timofiejew, Przemyśl, s. 157–170.
 • Twardzik Wacław (red.), 2005, Opis źródeł Słownika staropolskiego, współpraca E. Deptuchowa, L. Szelachowska-Winiarzowa, Kraków.
 • Wydra Wiesław, Rzepka Wojciech Ryszard, 1984, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Poznań.
 • Zasady 1955, Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, oprac. K. Górski i in., Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_so_2017_74_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.