PL EN


2019 | 76/1 | 226-229
Article title

JUBILEUSZ 90-LECIA URODZIN PROFESORA JANUSZA SIATKOWSKIEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Content
Title variants
EN
JUBILEUSZ 90-LECIA URODZIN PROFESORA JANUSZA SIATKOWSKIEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
226-229
Physical description
Dates
published
2020-11-13
Contributors
References
 • „Prace Filologiczne” 2019, red. D.K. Rembiszewska, M. Hebal-Jezierska, Peter Weiss, t. 74.
 • Maryniakowa I.A., Rembiszewska D.K., Siatkowski J., 2014, Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszczyzny i północno-wschodniego Mazowsza, Warszawa.
 • Rembiszewska D.K., Siatkowski J., 2018, Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie. Studia wyrazowe, Warszawa.
 • Siatkowski J., Siatkowska E., 1988, Wybór tekstów staroczeskich, opublikowany w roku 1967 wspólnie z prof. Ewą Siatkowską, wyd. 2, Warszawa.
 • Siatkowski J., 1962, Dialekt czeski okolic Kudowy, cz. 1. Fonetyka – Słowotwórstwo, cz. 2. Fleksja – Słownictwo – Teksty, Wrocław.
 • Siatkowski J., Basaj M., 1991, Słownik czesko-polski (Česko-polský slovník), Warszawa, wyd. 2 poprawione 2002, wyd. 3 – 2007, wyd. 4 – 2010.
 • Siatkowski J., 1996, Czesko-polskie kontakty językowe, Warszawa.
 • Siatkowski J., 2004, Studia nad wpływami obcymi w Ogólnosłowiańskim atlasie językowym, Warszawa.
 • Siatkowski J., 2005, Słowiańskie nazwy wykonawców zawodów w historii i dialektach, Warszawa.
 • Siatkowski J., 2006, Obce nazwy geograficzne w języku czeskim i polskim, Warszawa.
 • Siatkowski J., 2012, Słowiańskie nazwy części ciała w historii i dialektach, Warszawa.
 • Siatkowski J., 2015, Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi, Warszawa.
 • Siatkowski J., 2017, Czesko-polskie pogranicze językowe w świetle ankiet Georga Wenkera, Warszawa.
 • Waniakowa J., 2019, Jubileusz Profesora Janusza Siatkowskiego, „Prace Filologiczne” 74, s. 13–30.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_so_2019_76_26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.