PL EN


2019 | 76/1 | 69-82
Article title

ROLA PRZYSŁÓWKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH W ŚWIADOMOŚCI UŻYTKOWNIKÓW GWAR POLSKICH W OBWODZIE LWOWSKIM W PRZEKROJU POKOLENIOWYM

Content
Title variants
EN
THE ROLE OF EASTERN SLAVIC ADVERBS AS REALISED BY USERS OF POLISH SUBDIALECTS IN THE LVOV DISTRICT ACROSS GENERATIONS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents and verifies material embedded in the awareness of users of Polish spoken in the southern part of Eastern Borderlands of the country across generations. The close relation between Polish and Ukrainian languages is conducive to the emergence of numerous interferences. Inclusion of Ukrainian features into the Polish system took place in the course of many centuries of contacts with speakers of the Ukrainian language. Ukrainian subdialects have left their mark on the Polish language in the southern part of Eastern Borderlands also in formations which deviate from the literary language. In the Polish language under scrutiny – the language spoken on the Polish-Ukrainian borderland, some formations follow Ukrainiansubdialects and the entire Eastern Slavic area. A majority of adverbs have a structure compliant with the general Polish language. However, there are also different formations, typical of borderland subdialects.
Year
Issue
Pages
69-82
Physical description
Dates
published
2020-11-13
Contributors
References
  • Bal J., 1974, Formacje przysłówkowe z sufiksalnym j i k typu dzisiaj, wczoraj, dzisiak, tamok w historii i dialektach języka polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
  • Biernacka M., 1966, Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu, Wrocław–Warszawa–Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • Buczyński M., 1967, Wschodniosłowiańskie wpływy językowe w gwarze wsi Huszcza powiat Biała Podlaska, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne” 22, s. 223–256.
  • Chludzińska J., 1964, Uwagi o przysłówkach w gwarach Warmii i Mazur, „Prace Filologiczne” 18, 3, s. 133–142.
  • Cyran W., 1967, Przysłówki polskie. Budowa słowotwórcza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Łódź.
  • Dobrzycki S., 1907, Przysłówki na -o i -ě od przymiotników w języku staropolskim na podstawie zabytków wieku XIV i XV, „Prace Filologiczne” 6, 1, s. 56–150.
  • Hrabec S., 1949, Elementy kresowe w języku niektórych pisarzy polskich XVI i XVII w., Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń.
  • Jodłowski S., 1949, O przysłówkach, partykułach i im pokrewnych częściach mowy, „Język Polski” t. 29, s. 97–106.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_so_2019_76_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.