PL EN


2020 | 3 (31) | 137-145
Article title

Reformatoryjny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego pięć lat po reformie

Content
Title variants
EN
Reformatory judgment of the Supreme Administrative Court five years after the reform
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
137-145
Physical description
Dates
published
2020-12-28
Contributors
References
 • Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2017.
 • Firlus J., Ozimek A., Model skargi kasacyjnej w świetle projektu ustawy nowelizującej ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015, nr 2.
 • Hauser R., Wstępne założenia nowelizacji ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, „Państwo i Prawo” 2013, z. 2.
 • Hauser R., Skoczylas A., Piątek W., Środki odwoławcze w postępowaniu sądowoadministracyjnym w świetle ustawy nowelizującej z dnia 9 kwietnia 2015 r. – analiza najistotniejszych zmian, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 4.
 • Kmieciak Z., Merytoryczne orzekanie przez sądy administracyjne w świetle konstytucyjnej zasady podziału władz, „Przegląd Legislacyjny” 2015, nr 2.
 • Kmieciak Z., O merytorycznym orzekaniu przez sądy administracyjne raz jeszcze, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2015, nr 4.
 • Knysiak-Molczyk H., Woś T., Sądownictwo administracyjne pięć lat po reformie, „Przegląd Prawa Publicznego” 2010, nr 1.
 • Piątek W., Wyrok reformatoryjny Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2017, nr 2.
 • Pogoński M., Najważniejsze zmiany w procedurze sądowoadministracyjnej obowiązujące od 15 sierpnia 2015 r., „Przegląd Podatkowy” 2015, nr 10.
 • Siedlecki W., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 1977.
 • Skoczylas A., Modele uprawnień orzeczniczych sądów administracyjnych w Europie, „Państwo i Prawo” 2012, z. 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_spp_2020_3_31_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.