PL EN


2011 | 4 | 89-98
Article title

Внутренняя и внешняя политика современной России: проблемы взаимозависимости

Content
Title variants
EN
Foreign and internal policies of modern Russia: problems of interdependence
PL
Polityka wewnętrzna i zagraniczna współczesnej Rosji: problemy współzależności
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
Autor dokonuje w publikacji analizy stanu współczesnej Rosji, procesów społeczno- politycznych zachodzących w społeczeństwie, a zwłaszcza roli, jakiej w nich odgrywają politycy oraz aparat państwowy. Przypominając postać wybitnego ekonomisty XX wieku, laureata Nagrody Nobla – W. Leontiefa, wskazuje na coraz bardziej widoczne – i coraz głębsze – rozbieżności interesów rządów a społeczeństw. By te rozbieżności nie przesłaniały pozytywnej roli państwa, należy dbać, by nie istniały sfery życia publicznego (a także i osoby), które nie podlegają krytyce społeczeństwa. Remedium na to może być, m.in., kadencyjność urzędników, zarówno na szczeblu federalnym, jak i regionalnym, która ma szansę zminimalizować korupcję i innego rodzaju nadużycia władzy.
EN
In the paper the author analyzes the state of modern Russia and the socio-political processes experienced by society with an emphasis on the role that politicians and the state apparatus play in these processes. He recalls the profile of one of the outstanding economists of the 20th century and Nobel laureate,W. Leontief, indicating the increasingly more obvious and profound discrepancies between the interests of governments and societies. For these discrepancies not to overpower the positive role of the state, care should be taken not to exclude any realms of public life (and individuals) from social criticism. A remedy for this can be provided, in among other ways, by appointing both federal and regional officials for limited terms of office in order to minimize corruption and other types of abuse of power.
Keywords
Year
Issue
4
Pages
89-98
Physical description
Dates
published
2011-12-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2011_4_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.