PL EN


2012 | 3 | 313-324
Article title

Научные исследования теории и практики государственной семейной политики в Украине

Content
Title variants
PL
Państwowa polityka rodzinna na Ukrainie: badania naukowe dotyczące teorii i praktyki
EN
State family policy in Ukraine: academic research into theory and practice
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The functioning of the family in the context of the transformation of modern social relations calls for academic research, and a methodological and theoretical study of the strategy of State in this area, and attempts at forecasting its results. State family policy is an important research subject for Ukrainian scientists dealing with a broad range of issues related to the social development of the institution of the family. In this paper the author analyzes current studies and publications concerning, among other things, the social development of the institution of the family in Ukraine, the character and content of State family policy, the development of a family policy for the young, home education, domestic problems of orphans and children deprived of parental care, experience in the field of state family policy in other countries, and so on.
PL
Funkcjonowanie rodziny w warunkach transformacji współczesnych stosunków społecznych wymaga badań naukowych, metodologiczno-teoretycznego przestudiowania strategii państwowej w tej sferze oraz przewidzenia jej skutków. Polityka rodzinna państwa stanowi ważny element w badaniach ukraińskich naukowców, którzy zajmują się szeroką gamą problemów związanych ze społecznym rozwojem instytucji rodziny. W niniejszym artykule Autorka analizuje aktualne badania i publikacje dotyczące m.in.: rozwoju społecznego instytucji rodziny na Ukrainie; charakteru i treści polityki rodzinnej państwa; tworzenia polityki rodzinnej dla młodzieży; edukacji domowej; problemów bytowych sierot i dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej; doświadczeń w zakresie polityki rodzinnej innych państw etc.
RU
The functioning of the family in the context of the transformation of modern social relations calls for academic research, and a methodological and theoretical study of the strategy of State in this area, and attempts at forecasting its results. State family policy is an important research subject for Ukrainian scientists dealing with a broad range of issues related to the social development of the institution of the family. In this paper the author analyzes current studies and publications concerning, among other things, the social development of the institution of the family in Ukraine, the character and content of State family policy, the development of a family policy for the young, home education, domestic problems of orphans and children deprived of parental care, experience in the field of state family policy in other countries, and so on.
Keywords
Year
Issue
3
Pages
313-324
Physical description
Dates
published
2012-09-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2012_3_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.