PL EN


2012 | 4 | 207-226
Article title

The Articulation and Implementation of Ecological Interests in the Authoritarian Model

Authors
Content
Title variants
PL
Artykulacja i realizacja interesów ekologicznych w modelu autorytarnym
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W systemach autorytarnych (niedemokratycznych) władza pod wpływem nacisków oddolnych niezależnych ruchów ekologicznych może zweryfikować swoje stanowisko traktując postulaty ochrony środowiska jako quasi polityczne, a nie stricte polityczne. Systemy autorytarne respektują interesy ekologiczne pod wpływem nacisków oddolnych, a nieautorytarne w wyniku polaryzacji opinii społecznej, która przekształciła się w formę nacisku demokratycznego. Istotną cechą autorytaryzmu jest jego złożoność, syndromatyczność. Określone przekonania i tendencje nie występują w sposób wyizolowany.Większość badań wskazuje na silną korelację między poszczególnymi elementami autorytarnego syndromu u osób żyjących w różnych kulturach, aczkolwiek można zaobserwować pewną zmienność w zakresie najbardziej charakterystycznych jego rysów w różnych społeczeństwach. Jednym z istotnych rysów autorytaryzmu jest silne przekonanie o respektowaniu władzy i połączona z nim potrzeba podporządkowania się władzy. Autorytaryzm pozostaje w związku z poglądami i postawami dotyczącymi określonego systemu politycznego i nie jest z nim tożsamy (1). Stosunek państwo–obywatel to jedna z podstawowych kategorii w teoriach społeczeństwa obywatelskiego. W państwach autorytarnych, czy totalitarnych społeczeństwo walczy z państwem o swoje prawa
EN
W systemach autorytarnych (niedemokratycznych) władza pod wpływem nacisków oddolnych niezależnych ruchów ekologicznych może zweryfikować swoje stanowisko traktując postulaty ochrony środowiska jako quasi polityczne, a nie stricte polityczne. Systemy autorytarne respektują interesy ekologiczne pod wpływem nacisków oddolnych, a nieautorytarne w wyniku polaryzacji opinii społecznej, która przekształciła się w formę nacisku demokratycznego. Istotną cechą autorytaryzmu jest jego złożoność, syndromatyczność. Określone przekonania i tendencje nie występują w sposób wyizolowany.Większość badań wskazuje na silną korelację między poszczególnymi elementami autorytarnego syndromu u osób żyjących w różnych kulturach, aczkolwiek można zaobserwować pewną zmienność w zakresie najbardziej charakterystycznych jego rysów w różnych społeczeństwach. Jednym z istotnych rysów autorytaryzmu jest silne przekonanie o respektowaniu władzy i połączona z nim potrzeba podporządkowania się władzy. Autorytaryzm pozostaje w związku z poglądami i postawami dotyczącymi określonego systemu politycznego i nie jest z nim tożsamy (1). Stosunek państwo–obywatel to jedna z podstawowych kategorii w teoriach społeczeństwa obywatelskiego. W państwach autorytarnych, czy totalitarnych społeczeństwo walczy z państwem o swoje prawa
Keywords
Year
Issue
4
Pages
207-226
Physical description
Dates
published
2012-12-15
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2012_4_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.