PL EN


2013 | 1 | 215-232
Article title

Stosowanie technik tabloidyzacyjnych jako element strategii wydawniczej w prasie regionalnej – przypadek Szczecina

Content
Title variants
EN
The application of tabloidization techniques as an element of editorial strategy in the regional press – the case of Szczecin
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper examines the local version of the Głos Dziennik Pomorza newspaper, on the assumption that in order to maintain levels of readership, viewership and listenership even the quality media are beginning to resort to what has so far been the source of the popularity of tabloids. A total of 298 front pages of the Głos Dziennik Pomorza – Szczecin were examined, accounting for every issue published in 2010. The analysis covered the headlines and content of leading articles. Symptoms of tabloidization techniques were found in 169 of front page leading articles, which accounted for 56.71 percent of the material investigated. Therefore, it can be concluded that the editorial board of the Głos Dziennik Pomorza – Szczecin has adopted linguistic techniques typical of a tabloid-like style, applying them to the headlines of the leading articles published on the front page of the newspaper. Some results of the quantitative analysis appear to be quite low. Only a small percentage of the articles analyzed show some symptoms of tabloidization. This impression can be misleading, though. The analysis covered only the leading articles from the front pages of the newspaper, which are most influential for its image and most representative of the policy of the editorial board.
PL
The paper examines the local version of the Głos Dziennik Pomorza newspaper, on the assumption that in order to maintain levels of readership, viewership and listenership even the quality media are beginning to resort to what has so far been the source of the popularity of tabloids. A total of 298 front pages of the Głos Dziennik Pomorza – Szczecin were examined, accounting for every issue published in 2010. The analysis covered the headlines and content of leading articles. Symptoms of tabloidization techniques were found in 169 of front page leading articles, which accounted for 56.71 percent of the material investigated. Therefore, it can be concluded that the editorial board of the Głos Dziennik Pomorza – Szczecin has adopted linguistic techniques typical of a tabloid-like style, applying them to the headlines of the leading articles published on the front page of the newspaper. Some results of the quantitative analysis appear to be quite low. Only a small percentage of the articles analyzed show some symptoms of tabloidization. This impression can be misleading, though. The analysis covered only the leading articles from the front pages of the newspaper, which are most influential for its image and most representative of the policy of the editorial board.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
215-232
Physical description
Dates
published
2013-03-15
Contributors
References
 • Allan S., Kultura newsów, Kraków 2006.
 • Bajka Z., Rynek mediów w Polsce, w: Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2008.
 • Bauer Z., „Twój głos w Twoim domu”: cztery typy tabloidyzacji, w: Oblicza komunikacji. Język i kultura tabloidów. Wrocław 29–30 czerwca 2009. Materiały konferencyjne, www.oblicza.konferencja.org/ufiles/File/ksiazka_przedkonferencyjna.pdf (dostęp z 10 stycznia 2012 r.).
 • Białek-Szwed O., „Super Express” – pierwszy polski tabloid (studium przypadku), „iNFOTEZY” 2012, nr 1.
 • Bird S. E., Tabloidization: What is it and Does it Really Matter, w: The Changing Faces of Journalism Tabloidization Technology and Truthiness, red. B. Zelizer, Nowy Jork 2009.
 • Ciborowska E., Transformacja prasy byłej PZPR, „Zeszyty Prasoznawcze” 1992, nr 1–2.
 • Cieślak R., Przeobrażenia prasy regionalnej w Zachodniopomorskiem na przykładzie „Głosu Szczecińskiego”, w: Środki masowego komunikowania a społeczeństwo, red. M. Gierula, Katowice 2006.
 • Filas R., Rynek prasy codziennej w Polsce przed „Faktem” i z „Faktem”, „Zeszyty Prasoznawcze” 2005, nr 3–4.
 • Hofman I., „Nowy Dzień” – nieudany eksperyment Agory, w: Współczesne media. Wolne media, tom. 2, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2010.
 • Keen A., Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, Warszawa 2007.
 • Klimkiewicz B., Krajobraz medialny w Polsce: struktura własności i pluralizm mediów, w: Własność medialna i jej wpływ na pluralizm oraz niezależność mediów, red. B. Klimkiewicz, Kraków 2005.
 • Kowalski T., Jung B., Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa 2006.
 • Lisowska-Magdziarz M., Media powszechne. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Kraków 2008.
 • McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2008.
 • Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008.
 • Poulet B., Śmierć gazet i przyszłość informacji, Wołowiec 2011.
 • Przyszłość dziennikarstwa w dojrzałych demokracjach, red. P. J. Anderson, G. Ward, Warszawa 2010.
 • Thompson J. B., Skandal polityczny. Władza i jawność w epoce medialnej, Warszawa 2010.
 • www.mecom.com/Businessoverview.aspx (dostęp z 10 stycznia 2012 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2013_1_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.