PL EN


2016 | 3 |
Article title

Pomoc demokratyzacyjna polskich organizacji pozarządowych skierowana do Białorusi i Ukrainy: przesłanki oraz różne formy wsparcia1

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Wspieranie demokracji, czyli szczególny rodzaj pomocy zagranicznej mający na celu promowanie idei i postaw demokratycznych, było dotychczas domeną demokracji zachodnich. Dlatego badania w dziedzinie wspierania demokracji zazwyczaj koncentrowały się na programach prowadzonych przez międzynarodowe organizacje, bądź rządowe i pozarządowe organizacje, fundacje ze Stanów Zjednoczonych, jak również z Europy Zachodniej. Jednakże niedawno do grona darczyńców dołączyły również młode demokracje z Europy Środkowo-Wschodniej takie jak Polska, Czechy, Słowacja bądź Węgry, które same tak niedawno były odbiorcami tego typu pomocy. Biorąc jako studium przypadku działania Polski na Ukrainie i Białorusi niniejszy artykuł analizuje działania polskich organizacji pozarządowych na rzecz wspierania demokracji w krajach partnerskich w latach 1990–2015. Celem badań było zbadanie przyczyn zaangażowania się polskich organizacji pozarządowych we wspieranie demokracji, metod promowania idei i postaw demokratycznych oraz charakteru współpracy ze społecznością obywatelską z krajów partnerskich.
EN
Supporting democracy or, in other words, a special kind of foreign aid aiming to promote democratic ideas and attitudes, has been the domain of western democracies. Therefore, the studies on aiding democracy have typically focused on the programs of international organizations, governmental and non governmental organizations and foundations from the United States and Western Europe. Recently, the circle of benefactors widened to include also the young democracies from Central and Eastern Europe – Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary – the former recipients of a similar support. The case study of Polish involvement in Ukraine and Belarus allows the author of this paper to analyze the activities of Polish NGOs aiming to support democracy in partner countries from 1990 to 2015. The objective is to examine the reasons for Polish NGOs involvement in supporting democracy, the methods applied to promote democratic ideas and attitudes and the nature of collaboration with civilsocieties of partner countries.
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2019-05-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2016_3_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.