PL EN


2016 | 3 | 311-322
Article title

Oblicza partycypacji kobiet w systemach medialnych i w zawodzie dziennikarskim – wymiar europejski

Content
Title variants
EN
Forms of women’s participation in the media systems and in journalism – a European dimension
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Women’s participation in public space, both political and media space, can take different forms. Regardless of whether women are active in the area of politics or the media, their activities express their struggle for equal rights and recognition. The paper discusses selected aspects of women’s participation in European media systems. The objective of the paper is to stress the disproportionate potential of professional promotion of women in media organizations and persistent gender-related stereotypes. Basic notions are defined in the paper, differences in the degree of women’s activity in European media systems are presented and the main indicators of women’s activity in the media are discussed with reference to the reports by the European Institute for Gender Equality. The conclusions stress the need to create the correct models of professional promotion in the media as an integral part of the gender equality policy in Europe.
PL
Partycypacja kobiet w przestrzeni publicznej, zarówno politycznej, jak i medialnej może przybierać różne wymiary. Bez względu jednak, czy aktywność kobiet dotyczy działań w dziedzinie polityki, czy mediów, często jest ona wyrazem ich walki o równouprawnienie i o własną podmiotowość. W tekście ukazane zostały wybrane aspekty dotyczące uczestnictwa kobiet w systemach medialnych w Europie. Celem artykułu było wskazanie na zjawisko dysproporcji w awansie zawodowym kobiet w organizacjach medialnych i utrzymujące się stereotypy dotyczące płci. W tekście zdefiniowane zostały podstawowe pojęcia, przedstawiono różnice w skali aktywności kobiet w systemach medialnych w Europie i omówiono główne wskaźniki partycypacji kobiet w mediach w świetle raportów Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. W zakończeniu zwrócono uwagę na potrzebę tworzenia właściwych wzorców awansu zawodowego w mediach, jako integralnej części polityki równości płci w Europie.
Year
Issue
3
Pages
311-322
Physical description
Dates
published
2019-05-24
Contributors
References
  • Campus D. (2013), Women Political Leaders and the Media, Basingstoke.
  • Dobek-Ostrowska B. (2007), Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa.
  • Golka M. (1992), Kultura jako system, Poznań.
  • Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn – w skrócie (2015), eige.europa.eu/gender-statistic/dgs/browse/wmidm/wmidm_media.
  • Hallin D., Mancini P. (2007), Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Kraków.
  • Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Members States: Women and the Media – Advancing gender equality in decision making in media organization. Report European Institute for Gender Equality (2013), Luxembourg.
  • Rittel S. (1989), Zjawisko polityczne w ujęciu systemowym, „Nauki Ekonomiczne”, Zeszyt Naukowy, nr 3, Kraków.
  • Rozporządzenie (WE) nr 1922/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, Dz. U. UE z dn. 30 grudnia 2006 r., L403/9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2016_3_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.