PL EN


2016 | 3 |
Article title

Oblicza partycypacji kobiet w systemach medialnych i w zawodzie dziennikarskim – wymiar europejski

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Partycypacja kobiet w przestrzeni publicznej, zarówno politycznej, jak i medialnej może przybierać różne wymiary. Bez względu jednak, czy aktywność kobiet dotyczy działań w dziedzinie polityki, czy mediów, często jest ona wyrazem ich walki o równouprawnienie i o własną podmiotowość. W tekście ukazane zostały wybrane aspekty dotyczące uczestnictwa kobiet w systemach medialnych w Europie. Celem artykułu było wskazanie na zjawisko dysproporcji w awansie zawodowym kobiet w organizacjach medialnych i utrzymujące się stereotypy dotyczące płci. W tekście zdefiniowane zostały podstawowe pojęcia, przedstawiono różnice w skali aktywności kobiet w systemach medialnych w Europie i omówiono główne wskaźniki partycypacji kobiet w mediach w świetle raportów Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. W zakończeniu zwrócono uwagę na potrzebę tworzenia właściwych wzorców awansu zawodowego w mediach, jako integralnej części polityki równości płci w Europie.
EN
Women’s participation in public space, both political and media space, can take different forms. Regardless of whether women are active in the area of politics or the media, their activities express their struggle for equal rights and recognition. The paper discusses selected aspects of women’s participation in European media systems. The objective of the paper is to stress the disproportionate potential of professional promotion of women in media organizations and persistent gender-related stereotypes. Basic notions are defined in the paper, differences in the degree of women’s activity in European media systems are presented and the main indicators of women’s activity in the media are discussed with reference to the reports by the European Institute for Gender Equality. The conclusions stress the need to create the correct models of professional promotion in the media as an integral part of the gender equality policy in Europe.
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2019-05-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2016_3_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.