PL EN


2016 | 3 |
Article title

Implikacje TTIP dla Chin

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule Autor koncentruje się na analizie implikacji Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowego i Inwestycjnego (TTIP) dla Chin. W ostatnim czasie w związku z negocjacjami w sprawie owego TTIP między USA a Unią Europejską, podkreślano, że rozmowy te mają doprowadzić do redukcji barier regulacyjnych, a to z kolei miało doprowadzić do istotnych korzyści ekonomicznych. W niniejszym artykule analizuje się problem barier regulacyjnych i dokonuje się oceny tego, co może zostać w związku z tym osiągnięte. Idealnie, najlepszym sposobem, aby rozwiązać problemy wynikające z rozbieżności regulacyjnych byłoby, na zasadzie wielostronnej współpracy, również uwzględniać stosunki UE i USA z Chinami. Głównym celem artykułu jest prezentacja implikacji TTIP dla Chin. W szczególności celem badawczym pozostają m.in. regulacyjne bariery handlowe polityki handlu zagranicznego w stosunkach transatlantyckich USA–UE, oraz specyfiki TTIP.
EN
In this research paper, the author focuses on the analysis of the implicationsof the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) for China. In the recently launched TTIP negotiations between the USA and the European Union, it has been emphasized that the talks will make reducing regulatory barriers a signature issue. The emphasis on overcoming these barriers has generated some excitement, with large figures being offered as estimates of the resulting economic gains. New agreements to remove trade barriers aim at reducing dead-weight costs and increasing net social gains from international trade. This paper examines the problem of regulatory barriers and offers an assessment of what can be achieved. Ideally, the best way to address problems arising from regulatory divergence would be to take into account the relations of the EU and USA with China in terms of multilateral collaboration. The main aim of the paper is the presentation of the TTIP’s implications for China. The particular objective of the research task here is the regulatory trade barriers in the USA-EU foreign trade policy, the nature and the promoters of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), interrelationship between regulatory standards and international cooperation in the TTIP, and TTIP’s impact on China.
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2019-05-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2016_3_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.