PL EN


2016 | 3 |
Article title

Postrzeganie bezpieczeństwa przez samorządowców – wnioski z badań

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano własne wyniki badań dotyczących postrzegania bezpieczeństwa przez radnych wybranych gmin i miast z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Zostały one przeprowadzone na przełomie 2015 i 2016 r. W badaniu wzięło udział 126 radnych – 78,26% spośród tych, którzy formalnie pracowali w badanych radach. Rezultaty badań porównano do wniosków z badania ogółu Polaków przeprowadzonego przez CBOS pod koniec 2014 r. Dokonana analiza pokazała, że radni oceniają poziom bezpieczeństwa i czynniki mu zagrażające nieco odmiennie. Radni wykazywali większe obawy dotyczące chaosu politycznego w Polsce, napływu uchodźców, a także ataków cybernetycznych oraz zagrożeń terrorystycznych. Wykazano również, że na poglądy radnych wpływ miały takie czynniki jak płeć, staż samorządowy oraz preferencje polityczne.
EN
The paper demonstrates the results of research on the perception of security bycouncilors in selected municipalities and cities in the West Pomeranian Region and Lubuskie Region. The survey was conducted at the turn of 2015 and 2016 and involved 126 councilors – 78.26% of those who formally worked in the surveyed councils. The results of the survey were compared to the findings of the study of Poles conducted by the CBOS at the end of 2014. The analysis showed that the councilors’ assessment of security and factors threatening security varies. Councilors were more concerned about the political chaos in Poland, the influx of refugees, as well as cyber-attacks and terrorist threats. Their views were also shown to have been affected by such factors as gender, the number of terms in a local government and political preferences.
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2019-05-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2016_3_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.