PL EN


2016 | 3 |
Article title

Strategie wyborcze Ryszarda Grobelnego i Jacka Jaśkowiaka w ponownym głosowaniu w świetle badań exit poll

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest dokonanie analizy strategii wyborczych dwóch kandydatów na urząd prezydenta Poznania, którzy rywalizowali w ponownym głosowaniu podczas wyborów samorządowych w 2014 roku. Autor próbuje odpowiedzieć na pytania: czy Ryszard Grobelny mógł pomiędzy I i II turą odwrócić bieg wydarzeń i zwyciężyć ostatecznie w wyborach i jakie błędy popełnił w ostatnim okresie kampanii, że tak wyraźnie przegrał z Jackiem Jaśkowiakiem? Udzielając odpowiedzi na te pytania, sformułowano dwie hipotezy. Zgodnie z pierwszą, nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy Ryszard Grobelny miał szansę na zwycięstwo po tak niskim wyniku w pierwszym głosowaniu, choć wiele wskazuje na to, że klucz do zwycięstwa znajdował się nie tyle w rękach Ryszarda Grobelnego, co w decyzjach innych kandydatów, którzy nie weszli do II tury. Druga hipoteza prowadzi to stwierdzenia, że największym błędem na finiszu kampanii był zwrot urzędującego prezydenta w kierunku elektoratu PiS i Tadeusza Dziuby. Weryfikacja tych hipotez, w szczególności drugiej została przeprowadzona na podstawie analizy badań exit poll, zrealizowanych w wieczór wyborczy podczas ponownego głosowania na urząd prezydenta Poznania przez Gemini na zlecenie Wielkopolskiej Telewizji Kablowej.
EN
This paper aims to analyze election strategies of two candidates for the office of President of Poznań, who competed in the second round of local elections in 2014. The author tries to answer the following questions: (1) between the first and second round, could Ryszard Grobelny have turned the tide of events and ultimately won the election? and (2) what mistakes did he commit in the last period of the campaign to have so clearly lost to Jacek Jaśkowiak? While answering these questions, we formulated two hypotheses. The first one is that it is impossible to clearly determine whether Ryszard Grobelny had a chance to win after such a low score in the first ballot, although there are indications that the key to victory was not so much the complaints of Ryszard Grobelny, but the decisions of other candidates, who did not qualify for the second round. The second hypothesis leads to the conclusion that the biggest mistake at the end of the campaign was the then incumbent President’s turn in the direction of the PiS party electorate and Tadeusz Dziuba. Verification of these hypotheses, in particular the second one, was based on the analysis of exit polls, carried out on the evening of the day of the second round of elections for the president of Poznan by the Gemini agency, commissioned by Wielkopolska Cable Television.
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2019-05-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2016_3_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.