PL EN


2016 | 3 |
Article title

Zarządzanie wartością zdrowia w marketingu na przykładzie wybranych reklam koncernów farmaceutycznych

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest kwestia zarządzania wartością zdrowia w marketingu. Autorka podejmuje się analizy problemu w odniesieniu do wybranych reklam koncernów farmaceutycznych, korzystając m.in. z teorii potrzeb. Autorka zwraca uwagę, że ładunek perswazyjny przekazu audiowizualnego w odniesieniu do wyrobów farmaceutycznych wywiera większy wpływ na szczególnego adresata przekazu, jakim jest konsument, którego poziom analizy treści jest obniżony z uwagi na stan chorobowy. Autorka zauważyła we wnioskach końcowych, że skuteczność kampanii reklamowych zobowiązuje do poszukiwania nowych skutecznych narzędzi oddziaływania. Umiejętność zarządzania wymaga nieustannego analizowania otoczenia, zmieniających się preferencji konsumentów. W ostatnich latach coraz częściej obserwujemy instrumentalne wykorzystanie wartości. Poprzez połączenie z rekomendowanym towarem podnoszą jego atrakcyjność.
EN
The paper addresses the issue of managing the value of health in marketing. The author undertakes to analyze this issue with respect to selected advertisements of pharmaceutical corporations and applies the needs theory, among other things. She observes that the persuasive content of audiovisual messages concerning pharmaceuticals has a greater impact on a particular sector of the target of these messages, namely those consumers whose ability to analyze this content is corrupted due to their illness. The author concludes by saying that the efficiency of advertising campaigns demands new and efficient instruments of influencing. Skilful management calls for continual analyzing of the environment and changing consumer preferences. Recently, we have seen that different values have been instrumentally used. Combined with the recommended commodities they make them more attractive.
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2019-05-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2016_3_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.