PL EN


2017 | 1 |
Article title

Działalność publiczna Kurdów w Polsce na tle aktywności diaspory kurdyjskiej w Europie Zachodniej

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The authors raise questions about the forms and types of public activity of Kurds in Poland during the last half-century, the impact of the political transformation on this activity, and the similarities and differences between the activities of Kurdish minorities in Poland and in Western countries. On the basis of an analysis of documents and academic studies, as well as examining the organizations described, the authors point to the demographic differences between Kurdish minorities in Poland and in the West, the advancing integration of Kurdish public activity with Polish public life and, finally, the inability to use the social capital of members of this minority for achieving common, long-term goals.
PL
Autorzy zadają pytania o formy i rodzaje działalności publicznej Kurdów w Polsce w ciągu ostatniego półwiecza, o wpływ transformacji ustrojowej na tą działalność, a także o różnice i podobieństwa między działalnością diaspory kurdyjskiej w Polsce i w krajach zachodnich. Posługując się analizą dokumentów i literatury naukowej oraz obserwacją działalności opisywanych przez siebie organizacji, autorzy zwracają uwagę na różnice demograficzne między diasporą polską a diasporami zachodnimi, postępujące integrowanie się działalności publicznej Kurdów w Polsce z polskim życiem publicznym oraz na problem braku umiejętności wykorzystania kapitału społecznego członków diaspory do osiągania wspólnych, długofalowych celów.
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-03-15
Contributors
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2017_1_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.