PL EN


2017 | 1 |
Article title

Reklama negatywna w polskich kampaniach wyborczych 2015 roku

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Negative advertising in the 2015 Polish election campaigns. Political advertising is among the basic tools employed by electoral campaigns. One variation, namely negative advertising, attracts exceptional interest. The paper presents the reasons for resorting to negative advertising and the results of the analysis of advertising messages employed by the electoral committees of Andrzej Duda and Law and Justice (PiS) in the 2015 presidential and parliamentary election campaigns, respectively. The victorious electoral teams’ advertising was examined in order to determine the share of negative advertising in their advertising campaigns. The qualitative analysis is based on the advertising spots published by the electoral committees of Andrzej Duda and Law and Justice on their official YouTube channels.
PL
Reklama polityczna jest jednym z podstawowych narzędzi prowadzenia kampanii wyborczych. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się jedna z jej odmian – reklama negatywna. Artykuł przedstawia przesłanki wykorzystywania reklamy negatywnej, a także wyniki analizy ogłoszeń reklamowych komitetów wyborczych Andrzeja Dudy oraz Prawa i Sprawiedliwości wyemitowanych w kampaniach 2015 roku – odpowiednio prezydenckiej i parlamentarnej. Celem analizy zwycięskich komitetów wyborczych było ustalenie, jaki udział w ich strategiach reklamowych miały reklamy negatywne. Analiza ma charakter jakościowy i dokonana została w oparciu o spoty wyborcze komitetów wyborczych Andrzeja Dudy oraz Prawa i Sprawiedliwości, opublikowane na oficjalnych kanałach Youtube KW Andrzeja Dudy i KW Prawa i Sprawiedliwości.
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-03-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2017_1_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.