PL EN


2017 | 1 |
Article title

Agenda intermedialna a agenda „rzeczywista”. Nieadekwatność hierarchii newsów w mediach informacyjnych do wskaźników świata rzeczywistego podczas samorządowej kampanii wyborczej w 2014 roku

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Intermedia agenda-setting is a stream of research within the agenda-setting studies which is quite new and relatively hard to find. This phenomenon is described as the transfer of salience of issues between two different media agendas (e.g. between press and TV news media agendas). The goal of the study is, firstly, to examine the press and the TV news media agendas (when the local election campaign is taking place), and their consistency, based on the agenda-setting theory and methodology. Secondly, the aim of the study is to confront the hierarchy of news in the intermedia agenda and the hierarchy of real world factors (which create the ‘real’ agenda, especially statistical data concerning the current public and economic importance of issues reported in the news media). The comparative analysis applied in the study is designed to determine the (in)adequacy of the salience of news (media issues), when compared to the importance of real world factors (reflecting the same problems as media issues). Consequently, the result of the research is an attempt to answer the question about the degree to which real world factors are reflected in the news media in Poland.
PL
Ustanawianie agendy intermedialnej (intermedia agenda-setting), to nowy i rzadko spotykany nurt badań w ramach teorii agenda-setting. Zjawisko to polega na transferze ważności kwestii z jednego rodzaju agendy medialnej do agendy innego rodzaju (np. z agendy prasowej do telewizyjnej). Celem opracowania jest oparta na teorii i metodologii ustanawiania agendy obserwacja agendy prasowej i telewizyjnej w wybranym okresie (kampania przed wyborami do samorządu lokalnego w Polsce w 2014 r.), jak również konfrontacja hierarchii newsów tworzonych przez różne rodzaje mediów oraz wskaźników świata rzeczywistego, które tworzą tzw. agendę „rzeczywistą” (m.in. dane statystyczne dotyczące aktualnego społeczno-gospodarczego znaczenia kwestii relacjonowanych w mediach informacyjnych). Analiza materiału porównawczego pozwoli na przybliżone określenie adekwatności ważności kwestii medialnych w stosunku do nasilenia czynników świata rzeczywistego (w analizowanym okresie: 19 września–15 października 2014 r.). Efektem analizy ma być próba odpowiedzi na pytanie o zakres odzwierciedlenia złożoności świata rzeczywistego w wybranych przekazach medialnych.
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-03-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2017_1_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.