PL EN


2017 | 1 |
Article title

Własność intelektualna w uczelni publicznej (część 2). Casus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Intellectual property and its protection is a current and evolving matter. A lot has been written on this topic and more considerations will follow, both on account of changing legislation and numerous details that deserve attention and reflection. The authors of this paper focus on the issue of intellectual property in a public university. This subject is becoming increasingly topical, as there are more and more encouragements and incentives aiming to enhance the cooperation between academia and industry, which is inevitably related to the issue of rights discussed in this paper.
PL
Własność intelektualna i jej ochrona jest zagadnieniem aktualnym i ustawicznie fluktuującym. Wiele na ten temat napisano, ale jeszcze niejedno zostanie na ten temat wyartykułowane, nie tylko z uwagi na zmiany w prawodawstwie, lecz także ze względu na wiele szczegółowych aspektów tego zagadnienia, które wymagają zastanowienia lub rozważenia. Autorki niniejszego artykułu mają zamiar skupić się na zagadnieniu własności intelektualnej w uczelniach publicznych. Temat ten staje się tym bardziej aktualny, że coraz częściej spotyka się hasła i inicjatywy mające na celu pogłębienie współpracy pomiędzy nauką i przemysłem, co nieodzownie łączy się z kwestiami praw, które staną się przedmiotem rozważań niniejszej publikacji.
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-03-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2017_1_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.