PL EN


2017 | 2 |
Article title

Polityka energetyczna Polski: główne problemy i prognozy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The objective scope of this analysis is focused on selected problems of the Polish energy policy. The text addresses three groups of issues connected with Polish energy policy: (1) institutional and legal matters, (2) forecasting, and (3) problems. In the first case, attention is given to the statutory solutions with regard to the goals, tasks, the model and the elements of the energy policy, as well as to the responsibility of different entities for its implementation. In the second case, scenarios for the development of the energy policy are presented; they are also subjected to a brief comparative analysis. In the third case, attention is given to the presentation of the following issues: (1) energy dependence, (2) energy monoculture, (3) the level of development of renewable energy sources, (4) emissions performance, and (5) energy efficiency. In order for the research problem to be elaborated, the text features the following research questions: (1) to what extent do institutional and legal solutions affect the effectiveness of the energy policy pursued in Poland?; (2) which scenario for the development of Polish energy policy should be deemed most likely?; (3) which problem issues singled out in the analysis should be regarded as the greatest challenge to the Polish energy policy?
PL
Zakres przedmiotowy analizy zawartej w tekście skupia się na wybranych problemach polityki energetycznej Polski. W tekście poruszono trzy zagadnienia związane z polityką energetyczną Polski: (1) instytucjonalno-prawne, (2) prognostyczne i (3) problemowe. W pierwszym przypadku, zwrócono uwagę na ustawowe rozwiązania w zakresie celów, zadań, modelu i elementów polityki energetycznej oraz na odpowiedzialność podmiotów za jej realizację. W drugim przypadku zaprezentowano scenariusze rozwoju polityki energetycznej, poddano je również krótkiej analizie porównawczej. Natomiast w trzecim przypadku, uwagę skupiono na prezentacji następujących kwestii: (1) zależności energetycznej, (2) monokultury energetycznej, (3) poziomu rozwoju odnawialnych źródeł energii, (4) emisyjności oraz (5) efektywności energetycznej. W celu uszczegółowienia problemu badawczego w tekście zaprezentowane zostały następujące pytania badawcze: (1) W jakim stopniu rozwiązania instytucjonalno- prawne wpływają na efektywność prowadzonej polityki energetycznej w Polsce?, (2) Który ze scenariuszy rozwoju polskiej polityki energetycznej należy uznać za najbardziej prawdopodobny?, (3) Które z wyodrębnionych w analizie zagadnień problematycznych należy uznać za największe wyzwanie dla polskiej polityki energetycznej?
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-06-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2017_2_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.