PL EN


2017 | 2 |
Article title

Dylematy bezpieczeństwa państw bałtyckich po aneksji Krymu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Security threats related to Russia’s revisionism in the Baltic region have been observed since the Russia-Georgia war (2008), but the Baltic states have experienced significant challenges as a result of the aggressive policy of Russia in Ukraine and the annexation of Crimea in 2014. Russia is seen as the most influential actor who influences the security in the region. While security challenges in the Baltic states are primarily seen through the prism of the military threat, the Baltic states perceive themselves as being under the pressure Russia is exerting on their political systems, economic, social and cultural cohesion as well as national identities. The objective of the study is to answer the question of how the ‘Ukrainian crisis’ affects security discourse in the Baltic states and how they are adapting to new security challenges on the national and regional levels. Additionally, the relation (hierarchy) between the regional and national security interests of the Baltic states will be analyzed.
PL
Obawy o rewizjonistyczną politykę Rosji w regionie bałtyckim wzrosły w 2008 r. po konflikcie rosyjsko-gruzińskim. Jednak to aneksja Krymu i wojna we wschodniej Ukrainie spowodowała znaczący spadek poczucia bezpieczeństwa w regionie. Rosja postrzegana jest jako największe zagrożenie w regionie. Podczas gdy środki militarne budzą największy niepokój w państwach bałtyckich, Litwa, Łotwa i Estonia obawiają się także rosyjskiej presji na ich system polityczny, gospodarkę, kulturę, życie społeczne oraz tożsamość narodową. Poniższa praca będzie miała na celu wskazanie dynamiki dyskursu bezpieczeństwa w państwach bałtyckich w związku z wydarzeniami we wschodniej Ukrainie. Analiza będzie dotyczyła w szczególności odpowiedzi na pytania, w jaki sposób „kryzys ukraiński” wpłynął na postrzeganie bezpieczeństwa w państwach bałtyckich oraz jakie działania zostały podjęte na poziomie narodowym i regionalnym. Dodatkowo, zbadana zostanie relacja pomiędzy narodowymi a regionalnymi interesami w sferze bezpieczeństwa w państwach bałtyckich.
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-06-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2017_2_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.