PL EN


2017 | 2 |
Article title

Wsparcie nowych mediów na Ukrainie w ramach polskiego programu pomocy rozwojowej

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
After the relatively successful system transformation, some young democratic countries from Central and Eastern Europe which used to receive democratic aid in the 1980s and 90s have engaged as new donors in assisting pro-democratic changes in other post-communist countries. The donor-recipient relations between two post-communist countries can be observed on the example of the development of cooperation between Poland and Ukraine. This paper deals with Polish assistance to new media in Ukraine in from 2007-2017 as a part of supporting democracy in Ukraine under the Polish Cooperation Development Program. Firstly, this work examines whether the Polish government’s support of Ukrainian media as part of cooperation development will be sustained regardless of changes in the Polish government. Secondly, the paper explores whether Polish NGOs tailor their projects, financed by the Polish MFA, to the recipients’ respective needs and the current situation in Ukraine. By examining Polish media assistance, the authors aim to explain the efforts of the new donor in developing media in a partner country, emphasizing the relation between the involvement of external actors and the presence of independent media which play an important role in democratization processes.
PL
W efekcie stosunkowo udanej transformacji systemowej niektóre młode, demokratyczne kraje, które jeszcze w latach 80-tych i 90-tych otrzymywały pomoc demokratyzacyjną, zaangażowały się w charakterze nowych donatorów we wspieranie pro-demokratycznych przemian w mniej rozwiniętych państwach. Relacje pomiędzy post-komunistycznymi donatorami a odbiorcami pomocy można obserwować na przykładzie współpracy rozwojowej Polski i Ukrainy. Artykuł koncentruje się na kwestii polskiego wsparcia rozwojowego, udzielanego Ukrainie w latach 2007–2017 w ramach Polskiej Pomocy. Niniejsza praca ma za zadanie udzielić odpowiedzi na pytania o to czy polskie, rządowe wsparcie dla ukraińskich mediów jest kontynuowane pomimo zmiany partii rządzącej oraz czy polskie organizacje pozarządowe, które realizują pomoc rozwojową w oparciu o finansowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, dopasowują swoje projekty do aktualnych potrzeb beneficjentów wsparcia i aktualnej sytuacji na Ukrainie. Autorki stawiają sobie jako cel zwrócenie uwagi na związki pomiędzy zaangażowaniem państw zewnętrznych i istnieniem niezależnych mediów a procesami demokratyzacji i wysiłkami, jakie podejmowane są przez tzw. nowych donatorów w państwach partnerskich.
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-06-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2017_2_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.