PL EN


2017 | 3 | 25-49
Article title

Syndrom reintegracji w stosunkach Polski z Unią Europejską po roku 2015

Content
Title variants
EN
Reintegration syndrome in Polish-European Union relations after 2015
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the issue of Poland’s integration with the European Union through the prism of the dichotomy encountered at the turn of 2015–2016. The first point it raises is Poland’s desire to join the Euro-Atlantic system after regaining its political sovereignty in 1989. It would seem that great success was achieved in this matter, which was to determine Poland’s foreign policy for the 21st century. Poland was accepted into NATO on March 12, 1999, and joined the European Union in 2004 after several years of effort and preparations. This attitude prevailed for 11 years until the PiS political party took power in the October 2015 elections.
PL
Artykuł prezentuje problem integracji Polskiej z Unią Europejską przez pryzmat dychotomii przełomu lat 2015–2016. Pierwszą kwestią, którą w nim poruszono to dążenie Polski do połączenia się z systemem euroatlantyckim po odzyskaniu suwerenności politycznej w roku 1989. Wydawać by się mogło, że uzyskano w tej kwestii wielki sukces, który miał być wyznacznikiem polskiej polityki zagranicznej na XXI wiek. Było to przyjęcie naszego kraju do NATO 12 marca 1999 roku, a następnie akcesja do Unii Europejskiej w 2004 roku po kilkunastu latach starań i przygotowań. Okres taki trwał 11 lat do momentu przejęcia władzy przez PiS w wyborach październikowych 2015 roku.
Year
Issue
3
Pages
25-49
Physical description
Dates
published
2019-06-14
Contributors
References
 • Bauman Z. (2005), Europa niedokończona przygoda, Kraków.
 • Bieleń S. (2005), Tożsamość i interesy narodowe w procesach integracji międzynarodowej, w: Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, red. R. Kuźniar, Warszawa.
 • Beylin M. (2016), Wolimy być wasalem Trumpa niż partnerem w Unii, „Gazeta Wyborcza” z dn. 17.11.2016.
 • Buchler P. (2014), O potędze w XXI wieku, Warszawa.
 • Fiszer J. (2002), Integracja Europejska. Instytucje Gospodarka Bezpieczeństwo, Polska–UE, „Wojsko i Wychowanie”, Dodatek Specjalny, Warszawa.
 • Fundacja Batorego (2016), Jaka zmiana? Założenia i perspektywy polityki zagranicznej rządu PiS, A. Balcer, P. Brus, G. Gromadzki, E. Smolar, Warszawa.
 • „Gazeta Wyborcza” (2015), z dnia 22–23.10.2015.
 • Habermas J. (2009), Europe: the faltering project, Polity, Cambridge.
 • Hall A. (2016), Zła zmiana, Sopot.
 • Janicki M., Władyka W. (2016), O pożytkach z PiS, „Polityka”, nr 45 z dn. 2–7.11.2016.
 • Jagiełło B. (2006), Unia Europejska wobec wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego i jego zagrożeń, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, red. M. Żukrowska, M. Gracik, Warszawa.
 • Jaskułowski K. (2012), Wspólnota symboliczna w stronę antropologii nacjonalizmu, Gdańsk.
 • Kaczorowski A. (2016), Dystopia środkowoeuropejska, „Przegląd Polityczny”, nr 137.
 • Kaczorowski P. (1998), My i oni państwo jako jedność polityczna: filozofia polityczna Carla Schmitta w okresie republiki weimarskiej, Warszawa.
 • Kicińska A. (2017), Bez nas uchodźcy zginą, już to było, „Gazeta Wyborcza” magazyn świąteczny 25–27 luty.
 • Krasnodębski Z. (2016), Unia Europejska to jest utopia, która upada. Ta utopia na naszych oczach się kończy, „Polityka”, 30.03.2016, http://wpolityce.pl/polityka/286970-prof-krasnodebski-unia-europejska-to-jest-utopia-ktora-upada-tautopia-na-naszych-oczach-sie-konczy.
 • Król M. (2012), Europa w obliczu końca, Warszawa.
 • Kuźmiar R. (2016), Zachód? A po co nam to?, „Gazeta Wyborcza” z dn. 25.10.2016.
 • Lis T. (2016), A nie mówiłem, Warszawa.
 • Lubawski A. (2017), Euro – na dobre i złe, „Polityka” Pomocnik Historyczny. Dzieje wspólnej Europy.
 • Ochman C. (2017), Tramwaj zwany pojednaniem, Jacek Pawlicki rozmawia z Corneliusem Ochmanem, „Newsweek” z dn. 20–26 marca.
 • Okresowy raport Komisji Europejskiej o postępach Polski na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej (2001), 12 listopada 2001, „Studia Europejskie”, nr 4/20.
 • Ostrowski M. (2016), Polityka na ostrzu widelca, „Polityka”, nr 43 z dn. 19.10.2016.
 • Parlament 2001, Pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm_Senat.
 • Piwnicki G. (2016), Dylematy wprowadzenia euro w Polsce przez pryzmat polityczny i gospodarczy, „Przegląd Polityczny”, nr 1.
 • Polska w strukturach Unii Europejskiej. Doświadczenia. Oczekiwania. Wyzwania (2010), red. M. Marczewska-Rytko, Lublin.
 • Prawda M. (2016), Fundament emocji, „Polityka”, nr 51.
 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej (2014).
 • Stasiński M. (2016), Z Danielem Cohenem Beneditem rozmawia Maciej Stasiński, „Gazeta Wyborcza” z dn. 22–23 października.
 • Walenciak R. (2017), Czy zostawią nas na peronie, „Przegląd” z dn. 27.12.2016–1.01.2017.
 • Walenciak R. (2016), Unia w czasach próby, „Przegląd” z dn. 21–27.11.2016.
 • Waniek D. (2014), Ruch narodowy w Polsce wczoraj i dziś ideologia, organizacja, praktyka działania, Warszawa.
 • Wiatr J. (2012), Polski interes narodowy. Refleksje o historii współczesności, Warszawa.
 • Wolff-Powęska A. (2011), Pamięć, brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010), Poznań.
 • Wójcik Ł. (2017), Lunatycy, „Polityka”? z dn. 15–21 marca.
 • Żakowski J. (2007), Nauczka, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2017_3_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.