PL EN


2018 | 2 | 157-171
Article title

Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce – zarys problematyki

Content
Title variants
EN
Decommunization of the public space in Poland – an outline of the issue
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The analysis presented in the paper examines the process of decommunization of the public space in Poland. The initiatives taken between 1989 and 2016 have been described as well as the act adopted on April 1, 2016, which was the first legislative act banning the propagation of communism and other totalitarian regimes by naming buildings, objects and public utilities as a whole.
PL
W artykule poddano analizie zjawisko dekomunizacji przestrzeni publicznej w Polsce, tak w formie inicjatyw podejmowanych w latach 1989–2016, jak i przyjętej 1 kwietnia 2016 roku ustawy – pierwszego aktu prawnego całościowo traktującego o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Year
Issue
2
Pages
157-171
Physical description
Dates
published
2018-12-12
Contributors
References
 • Czarnecka D. (2013), Pomniki wdzięczności Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej, „Dzieje Najnowsze”, R. XLV, nr 4.
 • Dekomunizacja ulic i pomników – działania IPN, https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/41273,Dekomunizacja-ulic-i-pomnikow-dzialania-IPN.html.
 • Dekomunizacja ulic w województwie mazowieckim, https://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/35054,Dekomunizacja-ulic-w-wojewodztwiemazowieckim.html.
 • Dekomunizacyjna zmiana na... taką samą nazwę ulic, https://plus.dziennikbaltycki.pl/magazyn/a/dekomunizacyjna-zmiana-na-taka-sama-nazwe-ulic,12217313.
 • Estonia removes Soviet memorial, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6598269.stm.
 • German Tabloid Campaigns For Removal Of Russian Tank Memorial, Radio Free Europe Radio Liberty, https://www.rferl.org/a/russia-german-bild-tank-memorial/25334566.html.
 • Głosowanie nr 136 na 15. posiedzeniu Sejmu, pkt 4. porządku dziennego (sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 351), http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=8&nrposiedzenia=15&nrglosowania=136.
 • Grūto parkas, http://grutoparkas.lt.
 • Hałas E. (2004), Polityka symboliczna i pamięć zbiorowa. Zmiany nazwy ulic po komunizmie, w: Zmiana czy stagnacja?, red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2008–31 grudnia 2008 r. (2009), Warszawa.
 • Instytut Pamięci Narodowej interweniuje w Śliwicach (2008), „Tygodnik Tucholski”, nr 3, http://www.archiwum.tygodnik.pl/?o=art&n=3010.
 • Kałużna J. (2010), Pamięć społeczna po transformacji systemowej – „symbole komunizmu”, „relikty peerelowskiej przeszłości” i uchwały zmieniające ul. XXX-lecia PRL na ul. ks. kanonika Alfonsa Czwojdy, czyli katolicyzm i antykomunizm jako treści ją konstytuujące, w: Politologia jako nauka? Teoria a praktyka analizy politologicznej, red. M. Krzysztofik, D. Gauza, Wydawnictwo MAjUS s.c., Zielona Góra.
 • Komunikat IPN w sprawie nazw ulic, placów oraz patronów i imion instytucji publicznych, będących formą okazywania czci i szacunku dla ideologii nazistowskiej i komunistycznej.
 • Memento Park Budapest, http://www.mementopark.hu/.
 • Nazwy kontrowersyjne i błędnie wiązane z normami ustawy, https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/dekomunizacja/zmiany-nazw-ulic/nazwy-ulic/nazwy-kontrowersyjne-i/38021,Nazwy-kontrowersyjne-i-blednie-wiazane-z-normami-ustawy.html.
 • Nazwy do zmiany, https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/dekomunizacja/zmiany-nazwulic/nazwy-ulic/nazwy-do-zmiany.
 • Olsztyn skarży zarządzenia wojewody o zmianie nazw ulic, http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/olsztyn-skarzy-zarzadzenia-wojewody-o-zmianienazw-ulic,102424.html.
 • Patroni naszych ulic, http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/patroni-naszych-ulic.
 • Patroni naszych ulic – projekt edukacyjny, http://pamiec.pl/pa/edukacja/projektyedukacyjne/ogolnopolskie/patroni-naszych-ulic/12930,Patroni-naszych-ulicprojekt-edukacyjny.html.
 • Pink tank unveiled in Prague to celebrate liberation anniversary, http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/8588177/Pink-tank-unveiled-in-Prague-to-celebrate-liberation-anniversary.html.
 • Postaci zasłużone błędnie wiązane z normami ustawy, https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/dekomunizacja/zmiany-nazw-ulic/nazwy-ulic/postaci-zasluzone-bledn/36810,Niepodlegajace-ustawie.html.
 • Rosyjskie media oburzone, ukraińskie zachwycone sikającym Leninem z Nowej Huty, https://www.tvn24.pl/krakow,50/rosyjskie-media-oburzone-ukrainskie-zachwycone-sikajacym-leninem-z-nowej-huty,439930.html.
 • Uchwała gminy Kruklanki ws. ul. 22 lipca cofnięta przez wojewodę, https://olsztyn.tvp.pl/29602669/uchwala-gminy-kruklanki-ws-ul-22-lipca-cofnieta-przezwojewode.
 • Ulica 22. lipca? Tak, ale nie tego, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/157884,ulica-22-lipca-tak-ale-nie-tego.html.
 • ul. Obrońców Stalingradu, https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/dekomunizacja/zmiany-nazw-lic/nazwy-ulic/nazwy-do-zmiany/40388,ul-Obroncow-Stalingradu.html.
 • ul. Obrońców Pokoju, https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/dekomunizacja/zmianynazw-ulic/nazwy-ulic/lista/38513,ul-Obroncow-Pokoju.html.
 • Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, Dz. U. 2016, poz. 744.
 • Wojewoda Zbigniew Hoffmann się pomylił. Po dekomunizacji dwie takie same ulice na mapie Poznania, http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,22787806,wojewodasie-pomylil-dwie-takie-same-ulice-na-mapie-poznania.html.
 • Wojewoda zmieni nazwę ulicy na Kaczyńskiego? To raczej nieodwołalne. Dopóki rządzi PiS, http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,130517,22888694,wojewoda-zmieninazwe-ulicy-na-kaczynskiego-to-raczej-nieodwolalne.html.
 • Vukov N., The Museum of Socialist Art in Sofia and the Politics of Avoidance, http://www.imre-kertesz-kolleg.uni-jena.de/index.php?id=361.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2018_2_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.