PL EN


2019 | 1 | 5-27
Article title

Partie mniejszości węgierskiej na Słowacji w latach 1989–1998. Aktorzy, elity, wyborcy

Authors
Content
Title variants
EN
The political parties of Hungarian minority in Slovakia, 1989–1998: actors, elites, electorate
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to show the multiplicity and diversity of Hungarian ethnic parties existing in the years 1990-1998 within the party system of Slovakia, before the emergence of the Hungarian Coalition Party - Strana mad’arskej koalicie (SMK) in 1998. This text focuses on answering the following questions: (1) who were the parties’ leaders and elites, and whether it is justified to talk about the continuity of personal representation of minorities since 1990; and (2) who voted for different Hun­garian minority parties and whether their unification into the SMK brought with it an electoral bonus. An additional aspect of this is the position of the analyzed parties in the competitive system. The text also tries to answer the question of whether the creation of the SMK led to an intensification of the national split within the Slovakian party system.
PL
Celem artykułu jest pokazanie wielości i różnorodności partii węgier­skich funkcjonujących w latach 1990-1998 w systemie partyjnym Słowacji, a zatem przed powstaniem w 1998 r. Partii Węgierskiej Koalicji - Strana mad’arskej koalicie (SMK). Tekst ten koncentruje się na odpowiedzi na pytania: 1) kim byli ich liderzy i elita partyjna - czy można mówić o ciągłości personalnej reprezentacji mniejszości od 1990; oraz 2) kto głosował na poszczególne partie mniejszości węgierskiej. Wąt­kiem marginalnym, będzie refleksja na temat, jakie miejsce zajmowały analizowane partie w układzie rywalizacyjnym. Tekst też próbuje odpowiedź na pytanie, czy po­wstanie SMK oznaczało intensyfikację konfliktu narodowościowego w słowackim systemie partyjnym.
Year
Issue
1
Pages
5-27
Physical description
Dates
published
2019-03-18
Contributors
author
References
 • Antoszewski A. (2005), Partie polityczne Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań–Wrocław.
 • Bakke E., Sitter E. (2005), Patterns of stability. Party Competition and Strategy in Central Europe since 1989, „Party Politics”, vol. 1, nr 2.
 • Beyme von K. (1985), Political parties in Western democracies, Gower Publishing Company, New York.
 • Biezen van I. (2000), On the internal balance of party power: party organizations in new democracies, „Party Politics”, vol. 6, nr 4.
 • Cycles (1990–1994) in Slovakia, w: Slovakia: Parliamentary Elections 1994: Causes – Consequences – Prospects, S. Szomolányi, G. Mesežnikov, Slovak Political Science Association and Fridrich Ebert Foundation, Bratislava.
 • Deegan-Krause K. (2006), Elected affinities: democracy and party competition in Slovakia and the Czech Republic, Stanford University Press, Stanford.
 • Deegan-Krause K., Haughton T. (2009), Toward a More Useful Conceptualization of Populism: Types and Degrees of Populist, Appeals in the Case of Slovakia, „Politics & Policy”, vol. 37, nr 4.
 • Dostál O. (2005), Národnostné menšiny, w: Slovensko 2004. Súhrnná správa o stave spoločnosti, red. M. Kollár, G. Mesežnikov, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava.
 • Gherghina S. (2015), Party Organization and Electoral Volatility in Central and Eastern Europe. Enhancing voter loyalty, Routledge, New York.
 • Gherghina S., Jiglau G. (2011), Explaining Ethnic Mobilisation in Post-Communist Countries, „Europe-Asia Studies”, vol. 63, nr 1.
 • Hlousek V., Kopecek L. (2005), Cleavages in Contemporary Czech and Slovak Politics: between Persistence and Change, ECPR Conference - Budapest.
 • Horowitz D. (1985), Ethnic groups in conflict, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London.
 • Ishiyama J. T., Breuning M. (1998), Ethnopolitics in the New Europe, Lynne Rienner Publishers, London.
 • Kasprowicz D. (2013), „Europejskimi oczami, z transylwańską duszą” - etnoregio- nalizm Unii Demokratycznej Węgrów (UDMR) w Rumunii, „Annales Univer- sitatis Paedagogicae”, nr IX.
 • Katz R., Mair P. (1993), The evolution of party organizations in Europe: the three faces of party organization, „American review of politics”, nr 14.
 • Kopeček L. (2006), Demokracie, dyktatury a politicke stranictvi na Slovensku, Masaryk University, Brno.
 • Krivy V. (1999), Co prezradzaju volebne vysledky? Parlamentarne volby 1992–1998, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava.
 • Lipset S. M., Rokkan S. (1967), Cleavage structures, party systems, and voter alignments: an introduction, Free Press, New York.
 • Malová D. (1995), The development of Hungarian political parties during the three election cycles (1990-1994) in Slovakia, w: Slovakia: Parliamentary Elections 1994, red. S. Szomolanyi, G. Meseznikov, Slovak Political Science Fo¬undation, Bratislava.
 • Mihailescu M. (2008), The Politics of Minimal „ Consensus ” Interethnic Opposition Coalitions in Post-Communist Romania (1990-96) and Slovakia (1990-98), „East European Politics and Societies”, vol. 22, nr 3.
 • Ollos L. (2008), Programy madarskych stran, w: Maďari na Slovensku (1989–2004), red. J. Fazekas, P. Hunčík, Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín.
 • Olson M. (1998), Party Formation and Party System Consolidation in the New Democracies of Central Europe, „Political Studies”, vol. 46, nr 3.
 • Poláčková Z. (2012), Maďarská menšina v procese transformacie po roku 1989: typológia prechodu od partikulárneho k občianskemu, projekt VEGA MŠ SR – SAV Politická história a politici – vyrovnávanie sa s minulosťou, č. 2/0014/12, https://www.sav.sk/.../05111518SPS_2_2015_Z%20Polackova.pd.
 • Scarrow S. (2010), Aktywność polityczna i członkostwo partyjne, w: R. J. Dalton, H. D. Klingemann, Zachowania polityczne, Oxford, PWN, Warszawa.
 • Slovensko 1997: Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1998 (1998), red. M. Bútora, M. Ivantyšyn, Institute for Public Affairs, Bratislava.
 • Stroschein S. (2011), Demography in ethnic party fragmentation: Hungarian local voting in Romania, „Party Politics”, nr 17.
 • Šutaj S. (1992), Problémy slovensko-madárskýkch vzťahov po II svetovej vojne, w: Slovensko-maďarské vzťahy v 20. Stročí, red. P. Zelenák, Historcky ústav SAV, Slovak Academic Press, Bratislava.
 • Učeň P. (2000), Desať rokov vývoja straníckej politiky a jeho formatívny konflikt, w: November 1989 na Slovensku: Súvislosti, predpoklady a dôsledky, red. J. Pešek, S. Szomolányi, Nadácia Milana Šimečku.
 • Wojtas K. (2017), Partie etniczne Europy Środkowej w wyborach parlamentarnych i lokalnych. Etnicyzacja systemów partyjnych?, w: Ćwierć wieku polityki lokalnej w Europie Środkowo-Wschodniej, red. M. Drzonek, M. Musiał-Karg, A. Wołek, Wydawnictwo Ignatianum, Kraków.
 • Wojtas K. (2018), Catch-all - czy można oprzeć się tendencjom? Partie węgierskiej mniejszości narodowej w Rumunii i na Słowacji, „Studia Politologiczne”, vol. 49.
 • Zatkuliak J. (2005), Politicke strany a hnutia na Slovensku (1989-1992), w: Politicke strany. Vyvoj politikych stran a hnuti v ceskych zemiach a Ceskoslovensku 1861-2004, t. II, red. J. Malir, P Marek, Brno.
 • https://www.sme.sk/c/2118812/madarska-lavicova-strana-vznikne-asi-v-maji.html, 10.07.2018.
 • https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/166835-novym-predsedom-smk-sa-stal-jozsef-berenyi/, 17.07.2018.
 • http://csakypal.eu/magyar-sorsok-v/, 19.07.2018.
 • https://www.osobnosti.sk/osobnost/laszlo-gyurovszky-116, 17.07.2018.
 • http://www.dnesky.sk/uznavana-politicka-edit-bauer-jubiluje/, 17.07.2018.
 • https://osobnost.aktuality.sk/gyula-bardos/, 1.07.2018.
 • http://sodb.infostat.sk/scitanie/sk/1991/format.htm. http://www.htmh.hu/rep-frame. htm, 8.07.2018.
 • http://volby.statistics.sk, 10.09.2018.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2019_1_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.